Obsah

Ing. Soňa Beňová


Úloha v org. štruktúre

Daň z nehnuteľností - Odborná referentka daní a poplatkov