Obsah

Ing. Soňa Beňová


Úloha v org. štruktúre

Ekonomické oddelenie - Odborný referent daní a poplatkov