Obsah

Mgr. Gabriela Schnirczová


Úloha v org. štruktúre

Stavebný úrad; Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy - Odborná referentka územného plánovania a stavebného poriadku