Obsah

Mgr. Janka Beniaková

vCard

Úloha v org. štruktúre

Referát životného prostredia - Vedúca Referátu životného prostredia

Odpadové hospodárstvo - Vedúca Referátu životného prostredia