Obsah

Dubnické múzeum

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Schwandtnerová Monika, Ing., PhD. Riaditeľka Dubnického múzea +421 42 4428386
+421 918 117 022
Alexa Jiří, Mgr., LicAc. Historik umenia
Bernátová Martina, Mgr. Historik +421 42 4428386
Cmarková Ivana Odborný referent Mestského informačného centra +421 948 117 063
Jaroš Juraj, Mgr. Výstavný technik
Vdovičíková Jana, Mgr. Dokumentátorka +421 42 4428386