Obsah

Mgr. Michaela Masrnová


Úloha v org. štruktúre

Sekretariát prednostu - Odborný referent pre personálnu agendu