Obsah

Sekretariát prednostu

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Beláková Milada Odborný referent sekretariátu prednostky MsÚ, zapisovateľ MsZ +421424455768
+421918117020
Duvačová Annamária, Mgr. Referent pre šport a mládež +421 42 4455 768
Kadorová Emília Odborný referent pre mzdy +421424455733
Masrnová Michaela, Mgr. Odborný referent pre personálnu agendu +421424455771