Obsah

Sekretariát prednostu

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Ševčíková Veronika, LL.M. Vedúci odborný referent sekretariátu prednostky +421 42 4455769
Beláková Milada Odborný referent sekretariátu prednostky MsÚ, zapisovateľ MsZ +421 42 4455768
+421918117020
Duvačová Annamária, Mgr. Referent pre šport a mládež +421 42 4455768
Kadorová Emília Odborný referent pre mzdy +421 42 4455733
Masrnová Michaela, Mgr. Odborný referent pre personálnu agendu +421 42 4455771