Obsah

Mgr. Peter Ďurík


Úloha v org. štruktúre

Oddelenie strategického rozvoja a VO - Odborný referent verejného obstarávania