Obsah

Milada Beláková

Telefón: +421424455768
Mobilný telefón: +421918117020
E-mail: milada.belakova@dubnica.eu
vCard

Úloha v org. štruktúre

Sekretariát prednostu - Odborný referent sekretariátu prednostky MsÚ, zapisovateľ MsZ