Obsah

Milada Beláková


Úloha v org. štruktúre

Sekretariát prednostu - Odborný referent sekretariátu prednostky MsÚ, zapisovateľ MsZ