Obsah

AKTUALIZOVANÉ: Odporúčania mesta Dubnica nad Váhom v súvislosti s minimalizovaním šírenia koronavírusu

Typ: ostatné
Krízový štáb mesta Dubnica nad Váhom.Odporúčania sme aktualizovali vo štvrtok 12. marca 2020 o 11.45 h.

V pondelok 9. marca 2020 v dopoludňajších hodinách zasadal Krízový štáb mesta Dubnica nad Váhom. Predmetom rokovania bola prevencia a minimalizovanie šírenia nového koronavírusu na území mesta Dubnica nad Váhom. Výstupom sedenia krízového štábu je niekoľko nariadení a tiež odporúčaní pre organizácie, združenia i verejnosť.

Aktualizované vo štvrtok 12. marca 2020 o 11.45 h:

 • Primátor mesta Peter Wolf zvoláva na štvrtkové popoludnie ďalšie rokovanie Krízového štábu mesta Dubnica nad Váhom. 
 • Mesto Dubnica nad Váhom v súčasnosti neeviduje potvrdený výskyt nákazy koronavírusom. 

Výstupy z prvého rokovania Krízového štábu mesta Dubnica nad Váhom, doplnené o následné aktualizácie:

Primátor mesta Dubnica nad Váhom Peter Wolf s účinnosťou od pondelka 9. marca 2020 od 15.00 h až do odvolania nariaďuje:

 • zrušiť všetky akcie a podujatia, ktoré organizuje mesto Dubnica nad Váhom alebo organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti (školy, školské zariadenia, Dubnické múzeum, knižnica ...)(aktualizované 10. marca 2020),
 • zabezpečiť dezinfekciu Mestského informačného centra a kontaktných pracovísk MsÚ Dubnica nad Váhom účinným dezinfekčným prostriedkom,
 • uzatvoriť Centrum neziskových organizácií, kluby pre seniorov a kultúrne stredisko v mestskej časti Prejta,
 • prijať spoločnosti uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a. s., potrebné opatrenia v zdravotníckom zariadení v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu,
 • zrušiť výlety, lyžiarske výcviky, exkurzie a školy v prírode plánované mimo územia SR organizované školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom,
 • v školách a škôlkach zrušiť všetky podujatia s vyššou koncentráciou detí a ľudí,
 • športovým klubom a športovým zväzom organizujúcim športové podujatia na území mesta Dubnica nad Váhom rešpektovať zákaz Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky od 10. marca organizovať športové podujatia na celom území štátu. Zákaz platí zatiaľ na 14 dní (aktualizované 10. marca 2020),
 • organizátorom všetkých kultúrnych a spoločenských podujatí v meste Dubnica nad Váhom rešpektovať zákaz Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky od 10. marca organizovať kultúrne a verejné podujatia na celom území štátu. Zákaz platí zatiaľ na 14 dní (aktualizované 10. marca 2020).

Primátor mesta Dubnica nad Váhom Peter Wolf s účinnosťou od pondelka 9. marca 2020 od 15.00 h až do odvolania odporúča:

 • v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu COVID-19 môže dôjsť v najbližších dňoch k situácii, že hlavný hygienik SR vydá príkaz na prerušenie prevádzky všetkých základných škôl, materských škôl, a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom. Primátor mesta preto odporúča rodičom, aby si predbežne zabezpečili starostlivosť o svoje školopovinné deti v prípade, ak by v najbližších dňoch skutočne došlo k uzatvoreniu škôl, škôlok, školských zariadení, centier voľného času a umeleckých škôl (aktualizované 10. marca 2020),
 • verejnosti nezúčastňovať sa zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom a jeho zasadnutie si pozrieť zo zhotoveného záznamu,
 • riaditeľom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom sledovať zdravotný stav detí a pri podozrení na ochorenie postupovať podľa odporúčania príslušných orgánov a zabezpečiť dostatočné množstvo umývacích a dezinfekčných prostriedkov a ich efektívne používanie,
 • zamestnávateľom konzultovať so svojím zamestnancom, ktorý navštívil destinácie s potvrdeným výskytom koronavírusu, možnosť zostať v domácej karanténe minimálne v lehote trvania inkubačnej doby,
 • verejnosti obmedziť návštevy miest s vyššou koncentráciou ľudí, najmä kiná, divadlá, kostoly, nákupné centrá atď.,
 • riadiť sa mimoriadnym návštevným poriadkom Dubnického múzea so sídlom v Dubnickom kaštieli, ktorý je súčasťou tejto správy ako súbor PDF,
 • verejnosti sledovať odporúčania a nariadenia príslušných orgánov, najmä RÚVZ so sídlom v TrenčíneÚVZ SR

Krízový štáb mesta Dubnica nad Váhom zároveň pripomína:

 • AKTUALIZOVANÉ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyzvalo verejnosť, aby nevyužívala služby úradov osobne, ale volila elektronické či telefonické formy komunikácie s klientskými centrami a rôznymi ďalšími úradmi: https://bit.ly/3aHE45B 
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vo svojom druhom usmernení v súvislosti so šírením koronavírusu DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14-dňovú domácu izoláciu,
 • ministerstvo DÔRAZNE apeluje na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom,
 • na Slovensku sa v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 zakazujú v termíne od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy (aktualizované 10. marca 2020),
 • na základe pokynu prednostu Okresného úradu Trenčín v súvislosti  s koronavírusom boli s okamžitou platnosťou prijaté  preventívne opatrenia a na ich základe boli zrušené všetky hromadné vzdelávacie aktivity až do ich odvolania (aktualizované 10. marca 2020).

Doteraz prijaté opatrenia mesta Dubnica nad Váhom:

 • zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb,
 • zvýšená dezinfekcia v školách, škôlkach a školských zariadeniach a tiež na ich hospodárskom úseku
 • zvýšená dezinfekcia a doplnenie technických prostriedkov na dezinfekciu v budovách vo vlastníctve mesta; v mestskej športovej hale, na mestskom úrade, v knižnici, v dome kultúry, v priestoroch bývalej II. základnej školy, v budove mestskej polície a v Dubnickom kaštieli,
 • prijaté usmernenie pre školy, školské zariadenia i rodičov žiakov v súvislosti s koronavírusom

Preventívne opatrenia odsúhlasil Krízový štáb mesta Dubnica nad Váhom na svojom zasadnutí v pondelok 9. marca 2020.  V Dubnici nad Váhom zatiaľ výskyt koronavírusu nebol potvrdený.

 • Všetko o aktuálnej situácii na Slovensku, spolu s odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva SR nájdete na tomto odkaze.
 • Aktuálne odporúčania hlavného hygienika Slovenskej republiky: https://bit.ly/2Q2bR1A 
 • AKTUALIZOVANÉ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v stredu 11. marca 2020 tretie usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu: https://bit.ly/39D5h9n
 • AKTUALIZOVANÉ: Odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://bit.ly/2wPneTO 
 • AKTUALIZOVANÉ: Odporúčania hlavného hygienika SR v súvislosti s karanténnou sú priložené v závere tejto správy vo formáte PDF. 

Na koho sa môžete obrátiť, ak máte otázky spojené s koronavírusom?

Na otázky spojené s novým typom vírusu obyvateľom v prípade potreby odpovie Úrad verejného zdravotníctva, prípadne jeho regionálne pobočky. Verejnosť sa na jeho call centrum môže obrátiť 24 hodín denne. Telefonický kontakt na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne je 0911 763 203. Okrem telefonického spojenia možno využiť aj e-mail novykoronavirus@uvzsr.sk. 

Prehľad kultúrno-spoločenských a športových podujatí konaných na území mesta Dubnica nad Váhom v týždni od 9. marca 2020 do 31.  marca 2020. Zoznam budeme priebežne aktualizovať. 

PONDELOK 9. marec 2020

STREDA 11. marec 2020

 • ZRUŠENÉ: Výmena detských knižiek a tvorba vlastného prvého leporela (bývalá II. ZŠ, 9.30 h) Rezervácia vopred osobne v CVČ alebo e-mailom na cvc.sass@gmail.com do 9. 3. 2020.
 • ZRUŠENÉ: Koncert žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy v rámci aktivity Mesiac pre seniorov (Dom kultúry, 16.30 h)

SOBOTA 14. marec 2020

 • ZRUŠENÉ: Repríza komédie Dubnického divadla Hotel na (z)bláznenie (Dom kultúry, 17.00 h).  Možnosť vrátenia peňazí za zakúpené vstupenky na podujatia organizované oddelením kultúry je na oddelení kultúry v dome kultúry od stredy 1. apríla 2020 po predložení vstupenky. Odporúčame sa informovať o otváracích hodinách, prípadne obmedzeniach prevádzky. V prípade požiadavky návštevníka vrátenia vstupného bankovým prevodom, tento musí o vrátenie financií požiadať písomnou formou s uvedením kontaktných údajov, účtu v tvare IBAN, originálom vstupenky, (pri on-line nákupe elektronickou vstupenkou), mailom alebo listovou formou. Možnosť vrátenia financií bankovým prevodom od 11. 3. 2020.
 • ZRUŠENÉ: Futbalový zápas A mužstva FK Dubnica nad Váhom – MFK Ružomberok B (futbalový štadión, 14.30 h)
 • ZRUŠENÉ: Dubnický klub turistov pozýva na pešiu turistiku; Otvorenie 100 jarných kilometrov na Omšenskú Babu. Bude stanovený náhradný termín. 

NEDEĽA 15. marec 2020

 • ZRUŠENÉ: Komédia Mangalice v podaní divadelného súboru HUGO (Dom kultúry, 18.00 h): Možnosť vrátenia peňazí za zakúpené vstupenky na podujatia organizované oddelením kultúry je na oddelení kultúry v dome kultúry od stredy 1. apríla 2020 po predložení vstupenky. Odporúčame sa informovať o otváracích hodinách, prípadne obmedzeniach prevádzky. V prípade požiadavky návštevníka vrátenia vstupného bankovým prevodom, tento musí o vrátenie financií požiadať písomnou formou s uvedením kontaktných údajov, účtu v tvare IBAN, originálom vstupenky, (pri on-line nákupe elektronickou vstupenkou), mailom alebo listovou formou. Možnosť vrátenia financií bankovým prevodom od 11. 3. 2020.

INÉ:

 • KINO LASTOVIČKA nepremieta minimálne do konca marca 2020.
 • Výstava Keď monogramy boli v móde: prosíme rešpektovať mimoriadny návštevný poriadok Dubnického múzea so sídlom v Dubnickom kaštieli. Mimoriadny návštevnícky poriadok je ako príloha súčasťou tejto správy. 
 • ZMENA TERMÍNU: Koncert hudobnej skupiny Progres  – pôvodný termín 28.3.2020, 15.00 h, Dom kultúry. Náhradný termín podujatia 15. 5. 2020, 18.00 h. Zakúpené lístky ostávajú v platnosti. Možnosť vrátenia vstupného do 26. 3. 2020 na oddelení kultúry v DK.
 • ZMENA TERMÍNU: Koncert pri príležitosti 60. výročia Základnej umeleckej školy s pôvodným termínom 3. apríla 2020 o 16.30 h v dome kultúry. Koncert sa presúva na 5. júna 2020 o 16.30 h v dome kultúry. 
 • Odporúčame návštevníkom v prípade záujmu si vstupenky na predstavenia od mesiaca apríl 2020 rezervovať alebo nakupovať prostredníctvom webových sídiel www.kultura.dubnica.euwww.kino.dubnica.eu prípadne sa informovať o predaji, rezerváciách a ďalších obmedzeniach telefonicky 042/4455758, e-mailom kultura@dubnica.euvstupenky@dubnica.eu alebo na FB Oddelenie kultúry. Všetky informácie budú zverejňované na spomenutých sídlach a na FB Oddelenie kultúry a Kino Lastovička.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková , hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Prílohy

Vytvorené: 9. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 12. 3. 2020 16:53
Autor: Mgr. Veronika Rezáková