Obsah

Pozrite sa, kde v našom meste vzniknú polopodzemné stojiská

Typ: ostatné
Pozrite sa, kde v našom meste vzniknú polopodzemné stojiská Stojiská kontajnerov zapustených z dvoch tretín do zeme so sebou prinášajú množstvo výhod. V Dubnici nad Váhom pribudnú zatiaľ v ôsmich lokalitách. Pozrite sa, v ktorých.

Nezapáchajú, nedá sa z nich spätne vyberať odpad, pojmú výrazne väčšie množstvo odpadu a nedostanú sa do nich žiadne zvieratá. Stojiská pôsobia estetickejšie, nevzniká pri nich neporiadok a pomáhajú brániť odpadovej turistike. To sú len niektoré z výhod polopodzemných stojísk zberných nádob na odpad. Na ich vybudovanie mesto vyčlenilo vo svojom rozpočte viac ako 400-tisíc eur.

Polopodzemné stojiská vzniknú v tých lokalitách, kde štandardné zberné nádoby kapacitne nepostačujú a rozmery daného stojiska nemožno zväčšiť. Mesto tak vytypovalo prvých osem lokalít na základe možnosti umiestnenia aj vzhľadom na existujúce inžinierske siete, v ktorých osadí nové polopodzemné kontajnery. „V tomto čase je zrealizované obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie stojísk, samotnú realizáciu očakávame v jesenných mesiacoch po verejnom obstarávaní na zhotoviteľa. Polopodzemné kontajnery pomôžu vyriešiť problémy na mnohých problematických a často znečisťovaných stojiskách a vo väčšine prípadov zvýšia ich kapacitu bez toho, že by bolo potrebné siahať na parkovacie miesta,“ konkretizovala Janka Beniaková z referátu životného prostredia.

Stojisko polopodzemných kontajnerov v týchto lokalitách  bude pozostávať spravidla zo 6-7 nádob určených na komunálny, ale aj triedený odpad. Vďaka čipovému systému bude možné adresne kontrolovať a sledovať nakladanie s odpadom a zodpovednosť domácností pri jeho triedení. Po čase bude možné premietnuť adresnosť zberu na stojisku  a čistotu separovaných zložiek aj do poplatkov za komunálny odpad. Tri takéto stojiská mesto vybuduje na Partizánskej ulici, rovnako tri stojiská na sídlisku Centrum II a po jednom stojisku na sídlisku Pod hájom a Centrum I. Konkrétne lokality nájdete premietnuté v priloženej mape mesta Dubnica nad Váhom. Zatiaľ ide o predbežne vytypované lokality, nakoľko pri osádzaní tohto typu kontajnerov je potrebné zohľadniť aj vedenie jednotlivých sietí, ktoré môže konečné umiestnenie kontajnerov ovplyvniť.

Viac informácií o polopodzemných stojiskách kontajnerov v našom meste si môžete prečítať v samostatnej tlačovej správe.

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, hovorkyňa mesta Dubnica nad Váhom, e-mail: hovorca@dubnica.eu, tel. kontakt: 0917431271


Vytvorené: 7. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2021 10:45
Autor: Mgr. Veronika Rezáková