Obsah

Detail zmluvyč.: 276/2021/RSM

Zmluva: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

 • Číslo zmluvy
  276/2021/RSM
 • Predmet zmluvy
  záväzok účastníkov zmluvy – budúceho povinného z vecného bremena a budúceho oprávneného z vecného bremena, uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej bude právo umiestnenia elektrickej NN prípojky k rodinnému domu súp. č. 1184, postavenému na pozemku parc. č. KN-C 2231/9 na ulici Jilemnického v katastrálnom území Dubnica nad Váhom, jej následné prevádzkovanie, opravy a údržba, v prospech oprávneného z vecného bremena
 • Cena
  Neuvedené
 • Dátum účinnosti zmluvy
  27.10.2021
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  8.12.2022
 • Dátum zverejnenia
  26.10.2021
 • 1. Zmluvná strana
  Mesto Dubnica nad Váhom
 • IČO
  00317209
 • DIČ
  2021339276
 • Adresa
  Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
  www.dubnica.eu
 • 2. Zmluvná strana
  Ing. Miroslav Vrba
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
  Centrum II 90/46, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Mgr. et Mgr. Peter Wolf
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  Primátor mesta
 • Poznámka
Dokumenty