Obsah

Detail dodatku k zmluveč.: D1/2022/270/2021/OddVÚP
 • Názov
  Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 270/2022/OddVÚP
 • Číslo dodatku k zmluve
  D1/2022/270/2021/OddVÚP
 • Číslo zmluvy
 • Predmet zmluvy
  Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „Oprava komunikácie na ul. Okružná“ Zmluvné strany uzavreli dňa 10.11.2021 Zmluvu o dielo č. 270/2021/OddVÚP, ktorej predmetom je oprava komunikácie na stávajúcej ploche na parcelách KN C 2248/1 v katastrálnom území Dubnica nad Váhom
 • Cena
  41 166,32 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  7.6.2022
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  6.6.2022
 • Dátum zverejnenia
  6.6.2022
 • 1. Zmluvná strana
  Mesto Dubnica nad Váhom
 • IČO
  00317209
 • DIČ
  2021339276
 • Adresa
  Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
  www.dubnica.eu
 • 2. Zmluvná strana
  Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
 • IČO
  00896225
 • DIČ
  2020294144
 • Adresa
  Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
 • Funkcia podpisujúcej osoby
 • Poznámka
Dokumenty