Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.06.2019

Zmluva č. 147/2019/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č . 5 13/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

147/2019/Od.E

1 000,00 EUR

Klub KARATE Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

25.06.2019

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

162/2019

239,00 EUR

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.06.2019

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

176/2019

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

24.06.2019

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

172/2019

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

24.06.2019

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

175/2019

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

24.06.2019

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

173/2019

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

24.06.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

155/2019

50,00 EUR

Erika Fúsiková

Mesto Dubnica nad Váhom

24.06.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

154/2019

50,00 EUR

Veronika Porubská

Mesto Dubnica nad Váhom

21.06.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

160/2019

50,00 EUR

Adam Ondruška

Mesto Dubnica nad Váhom

21.06.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

153/2019

50,00 EUR

Matúš Mikolášek

Mesto Dubnica nad Váhom

20.06.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

159/2019

50,00 EUR

Daniela Gregoričková

Mesto Dubnica nad Váhom

20.06.2019

DOHODA

167/2019/RSM

Neuvedené

HARMÓNIA Dca s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.06.2019

Zmluva o spolupráci

165/2019/RSM

Neuvedené

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Mesto Dubnica nad Váhom

18.06.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

177/2019

2 340,00 EUR

Support and Consulting s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.06.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

157/2019

200,00 EUR

Anton Prekop

Mesto Dubnica nad Váhom

18.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

170/2019

2 000,00 EUR

Športový klub Divokí králi Dubnica - Wild Kings Dubnica

Mesto Dubnica nad Váhom

17.06.2019

Zmluva o poskytnutí peňažného daru

137/2019

200,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.06.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

161/2019

50,00 EUR

Slavomír Vojtech

Mesto Dubnica nad Váhom

17.06.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

121/2019

320,00 EUR

Matej Červenka

Mesto Dubnica nad Váhom

17.06.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

178/2019

250,00 EUR

Nina Kohoutová

Mesto Dubnica nad Váhom

17.06.2019

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

166/2019

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

17.06.2019

DOHODA o skončení nájmu nehnuteľnosti - pozemku

168/2019/RSM

Neuvedené

František Štadler

Mesto Dubnica nad Váhom

14.06.2019

Príkazná zmluva

180/2019

200,00 EUR

Samuel Figur

Mesto Dubnica nad Váhom

14.06.2019

Príkazná zmluva

183/2019/Odd.Š

100,00 EUR

Viktória Tarabová

Mesto Dubnica nad Váhom

12.06.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

2019/0100140 do 0100169

717,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: