Obsah

Detail dodatku k zmluveč.: Dodatok č.1
 • Názov
  Dodatok č. 1 k ZMLUVE o DIELO č. 159/2021/0ddVÚP
 • Číslo dodatku k zmluve
  Dodatok č.1
 • Číslo zmluvy
 • Predmet zmluvy
  Naviac práce - zmena podkladovej vrstvy parkovísk, doplnenia obrubníkov a spevnenia svahu pri parkovisku
 • Cena
  170 038,20 EUR jednostosedemdesiattisíctridsaťosem EUR dvadsať centov
 • Dátum účinnosti zmluvy
  17.11.2021
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum zverejnenia
  16.11.2021
 • 1. Zmluvná strana
  Mesto Dubnica nad Váhom
 • IČO
  00317209
 • DIČ
  2021339276
 • Adresa
  Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
  www.dubnica.eu
 • 2. Zmluvná strana
  DOSA Slovakia, s.r.o.
 • IČO
  36412678
 • DIČ
  2020109443
 • Adresa
  Dostojevského 12, 014 01 Bytča
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Mgr. et Mgr. Peter Wolf
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  Primátor mesta
 • Poznámka