Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.04.2020

ZMLUVA O DIELO

76/2020

301 075,85 EUR

FERRMONT, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.04.2020

DOHODA O UZNANÍ DLHU A SPLÁTKOVOM KALENDÁRI

126/2020/RSM

2 067,03 EUR

Emília Valjentová

Mesto Dubnica nad Váhom

21.04.2020

DOHODA O UZNANÍ DLHU A SPLÁTKOVOM KALENDÁRI

137/2020/RSM

7 777,14 EUR

Emília Valjentová

Mesto Dubnica nad Váhom

17.04.2020

Zmluva o zabezpečení údržby mestskej zelene

128/2020

193 462,89 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.04.2020

Zmluva o zabezpečení údržby mestskej zelene

122/2020

69 641,22 EUR

AGRO-NOVA SK, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.04.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

115/2020

Neuvedené

LORAS s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.04.2020

Zmluva o poskytnutí systému ERANET a súvisiacich služieb

130/2020/RSM

Neuvedené

ERANET, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

15.04.2020

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2020/0100107 do 2020/0100157

1 457,00 EUR

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

15.04.2020

Zmluva o dielo

129/2020

5 856,00 EUR

UAVIS s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.04.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

124/2020/RSM

4 664,00 EUR

Grant Help Advisory s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.04.2020

ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA

119/2020/OddVUP

4 734,00 EUR

ArchArt, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.04.2020

Zmluva o dielo

118/2020/OddVUP

3 850,00 EUR

Ing. arch. Martin Bútora

Mesto Dubnica nad Váhom

06.04.2020

Zmluva o dielo

107/2020

59 808,80 EUR

Valašsko SK s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

03.04.2020

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

120/2020/RSM

5 616,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.04.2020

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

79/2020

Neuvedené

Základná škola s materskou školou Pavla Demitru Centrum II. 87

Mesto Dubnica nad Váhom

31.03.2020

Zmluva o poskytovaní služby

60/2020/RSM

20 000,00 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

31.03.2020

Zmluva o zhotovení veci na zákazku

123/2020

34 703,10 EUR

TEMER GROUP s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.03.2020

Zmluva o spolupráci pri výkone športovej činnosti

86/2020

6 781,68 EUR

Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom, o.z.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.03.2020

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

349/2018/518

Neuvedené

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

25.03.2020

Zmluva o spolupráci

117/2020/RŽP

Neuvedené

ASEKOL SK s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

13.03.2020

ZMLUVA O DIELO

104/2020/odd VÚP

Neuvedené

Fakulta architektúry STU v Bratislave

Mesto Dubnica nad Váhom

13.03.2020

Dohoda o umiestnení telekomunikačného zariadenia 8960BR

102/2020/RSM

Neuvedené

Orange Slovensko, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

12.03.2020

Dohoda

108/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Mesto Dubnica nad Váhom

11.03.2020

Dodatok č. 3 k zmluve č. 92/2017 o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu.

92/2017/D3/2020

Neuvedené

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.03.2020

Zmluva o poskytnutí služieb

72/2020

28 020,00 EUR

HajPo, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: