Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.09.2023

Zmluva o pripojení

378/2023

236,70 EUR

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.09.2023

Zmluva o pripojení

354/2023

236,70 EUR

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

07.09.2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 17/2023 zo dňa 03.01.2023

17/2023/OddVÚP/D1/2023

Neuvedené

Mesto Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

07.09.2023

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania

338/2023/Rpa

Neuvedené

Stredná odborná škola dopravná

Mesto Dubnica nad Váhom

07.09.2023

Zmluva o vzájomnej spolupráci v rámci národného projektu

346/2023

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Mesto Dubnica nad Váhom

06.09.2023

Zmluva o dielo

334/2023/RŽP

67 237,48 EUR

askill s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.09.2023

Nájomná zmluva

316/2023/RSM

150,00 EUR

Základná škola s materskou školou Pavla Demitru Centrum II. 87

Mesto Dubnica nad Váhom

06.09.2023

Nájomná zmluva

315/2023/RSM

100,00 EUR

Základná škola s materskou školou Centrum 1 32

Mesto Dubnica nad Váhom

06.09.2023

Nájomná zmluva

312/2023/RSM

50,00 EUR

Vysoká škola DTI, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.09.2023

Zmluva o dielo

343/2023/OddVÚP

1 551 000,00 EUR

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.09.2023

Mandátna zmluva

323/2023/OddVÚP

9 960,00 EUR

YF PRO, s.r.o

Mesto Dubnica nad Váhom

05.09.2023

Podnájomná zmluva

314/2023/RSM

80,00 EUR

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia

Mesto Dubnica nad Váhom

05.09.2023

Zmluva o nájme

317/2023

250,00 EUR

ZŠ s MŠ Pod hájom 967

Mesto Dubnica nad Váhom

05.09.2023

Zmluva o nájme

313/2023

100,00 EUR

Inštitút Dcér Márie Pomocnice - FMA

Mesto Dubnica nad Váhom

04.09.2023

Nájomná zmluva

2023/0300124 do 2023/0300131

176,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

31.08.2023

Zmluva o nájme

311/2023

100,00 EUR

JAMP SVORADA s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

31.08.2023

Hromadná licenčná zmluva

263/2023

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

25.08.2023

Príkazná zmluva

340/2023/OddK

350,00 EUR

Jozef Martinka

Mesto Dubnica nad Váhom

25.08.2023

Zmluva o nájme a prevádzkovaní zimného štadióna

341/2023

344,93 EUR

Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.08.2023

Dohoda o refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie č. UVTOS-01611/32-DU-2023

329/2023/RSM

Neuvedené

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

24.08.2023

Príkazná zmluva

335/2023

70,00 EUR

Renáta Vraníková

Mesto Dubnica nad Váhom

23.08.2023

ZMLUVA O DODÁVKE A ODBERE TEPLA č.93/T/2023

328/2023/RSM

Neuvedené

DCa THERM, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

23.08.2023

Zmluva o spolupráci

322/2023/OddK

161,00 EUR

Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/

Mesto Dubnica nad Váhom

23.08.2023

Príkazná zmluva

333/2023

250,00 EUR

Stanislav Vranka

Mesto Dubnica nad Váhom

23.08.2023

Príkazná zmluva

332/2023

250,00 EUR

Róbert Gálik

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: