Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.11.2017

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

347/2017

Neuvedené

Jaroslav Púček, Jana Púčeková

Mesto Dubnica nad Váhom

16.11.2017

Dodatok č. 5 k Hromadnej poistnej zmluve č. 7505811207

373/2011/D5 2017

18,06 EUR

ČSOB Poist'ovňa, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.11.2017

Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 800 305 0002

218/2012/D3 2017

Neuvedené

ČSOB Poist'ovňa, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.11.2017

NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 34912017/RSM I uzatvorená podľa§ 663 a nasl. ustanovení zák. č. 4011964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

349/2017/RSM

40,00 EUR

Spojená škola

Mesto Dubnica nad Váhom

16.11.2017

NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 35012017/RSM uzatvorená podľa § 663 a nasl. ustanovení zák. č. 4011964 Zb. Občíanskeho zákonníka v znení neskorších predpísov medzi zmluvnýmí stranami:

350/2017/RSM

40,00 EUR

JOGGING KLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

16.11.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

363/2017/RSM

3 000,00 EUR

Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec

Mesto Dubnica nad Váhom

15.11.2017

Nájomné zmluvy za hrobové miesta 20171115

2017/0100275 - 0200293

555,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

15.11.2017

DODATOK Č.1 k zmluve o dielo č . 100/2017/RSM, zo dňa 28.3.2017

100/2017/D1 2017

Neuvedené

Jaroslav Adamík

Mesto Dubnica nad Váhom

06.11.2017

Nájomná zmluva

370/2017/RSM

263 000,00 CZK / mesiac

ROLMONT s.r.o

Mesto Dubnica nad Váhom

03.11.2017

Zmluva o dielo

365/2017/RSM

299 888,40 EUR

Športfinal s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

31.10.2017

Zmluva o dielo

341/2017/RSM

2 500,00 EUR

ČUHAs.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.10.2017

KÚPNA ZMLUVA

340/2017

408,96 EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.10.2017

Kúpna zmluva

335/2017

1 470,00 EUR

SG lnžiniering s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.10.2017

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

317/2017

Neuvedené

Michal Vašek rod. Vašek - PROFICOM

Mesto Dubnica nad Váhom

30.10.2017

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

316/2017

Neuvedené

Michal Vašek rod. Vašek - PROFICOM

Mesto Dubnica nad Váhom

30.10.2017

DODATOK Č. 4 k zmluve č. 2/2004

110/2009/D4 2017

3 898,62 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.10.2017

Kúpna zmluva

301/2017

396,48 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

30.10.2017

Kúpna zmluva

344/2017

792,64 EUR

Ján Beňo, Ing. Miroslava Beňová

Mesto Dubnica nad Váhom

30.10.2017

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

355/2017

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

30.10.2017

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

352/2017

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

30.10.2017

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

346/2017

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

30.10.2017

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

353/2017

100,00 EUR

Pavol Štefčík

Mesto Dubnica nad Váhom

30.10.2017

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

354/2017

120,00 EUR

Mária Bagínová

Mesto Dubnica nad Váhom

27.10.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

362/2017/RSM

11 000,00 EUR

MFK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

25.10.2017

DOHODA číslo 2017/13/051/069

359/2017/RSM

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: