Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.03.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

23/2021

Neuvedené

Ing. Danka Balalová

Mesto Dubnica nad Váhom

04.03.2021

Dodatok č. 1

424/2020/D1/OddVÚP

26 730,31 EUR

BasicBuild, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

04.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

1/2021/VO

13 800,00 EUR

Energotel, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

01.03.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

32/2021/OddK

3 400,00 EUR

Audiovizuálny fond

Mesto Dubnica nad Váhom

22.02.2021

Rámcová dohoda

50/2021

29 100,00 EUR

TOP SERVIS IT a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

22.02.2021

ZMLUVA O PREDAJI NEHNUTEĽNOSTÍ

52/2021/RSM

400 000,00 EUR

Správcovský dom, k.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

22.02.2021

Zmluva o dielo

303/2020

203 935,72 EUR

VAAT, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

19.02.2021

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

26/2021

11,38 EUR

Peter Slabý, Mgr. Danka Slabá

Mesto Dubnica nad Váhom

17.02.2021

Rámcová dohoda

45/2021

1 197,23 EUR

TOP SERVIS IT a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.02.2021

Zmluva o dielo

46/2021

558 474,00 EUR

SPORT Construction a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

15.02.2021

NAJOMNA ZMLUVA

31/2021/RSM

90,00 EUR

Vlastníci bytov a NP v bytovom dome s. č. 954/3, Pod Hájom, Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

15.02.2021

Zmluva o dielo

30/2021

779 280,00 EUR

STROJSTAV spol. s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.02.2021

Zámenná zmluva

25/2021

7 057,70 EUR

Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom,

Mesto Dubnica nad Váhom

10.02.2021

Zmluva o prevádzkovaní webhostingových služieb

382/2020/RSM

1 000,00 EUR

Občianske združenie WellGiving

Mesto Dubnica nad Váhom

10.02.2021

Dodatok č. 1/2021

302/2020/D1/2021

18 552,12 EUR

DOSA Slovakia, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.02.2021

Rámcová dohoda

35/2021

8 638,00 EUR

Ing. Peter Gerši - GC Tech.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.02.2021

Zmluva č. 27/2021 oddS o poskytnutí dotácie v roku 2020

27/2021/OddŠ

4 300,00 EUR

Základná škola s materskou školou Centrum 1 32

Mesto Dubnica nad Váhom

09.02.2021

Kúpna zmluva

434/2020/RSM

14 220,00 EUR

DigiDay Czech s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.02.2021

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2020/0300389 - 0300391, 2021/0300001-0300010

362,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

08.02.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

375/2020

Neuvedené

Spoločenský dom - plus s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

05.02.2021

Dodatok č. 1

322/2020/RSM/D1/2020

Neuvedené

KONŠTRUKTA - Defence, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

04.02.2021

ZMLUVA O SERVISNÝCH SLUŽBÁCH

415/2020/RSM

Neuvedené

SONET Slovakia, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

03.02.2021

Kúpna zmluva

15/2021

4 422,24 EUR

Viliam Rajec, Ľudmila Ďat'ková, Mária Rajcová

Mesto Dubnica nad Váhom

01.02.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

17/2021

Neuvedené

Michal Gerhát, Ing. Michaela Gerhátová

Mesto Dubnica nad Váhom

01.02.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

14/2021

1 113,62 EUR

UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: