Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.04.2022

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

114/2022

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

07.04.2022

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

116/2022

250,00 EUR

Adriána Tomeková

Mesto Dubnica nad Váhom

07.04.2022

Zmluva č. 100/2022/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

100/2022/OddE

20 000,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom

07.04.2022

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

122/2022/Rpa

Neuvedené

Helena Kollárová

Mesto Dubnica nad Váhom

07.04.2022

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

123/2022/Rpa

Neuvedené

Ivana Tišková

Mesto Dubnica nad Váhom

07.04.2022

Zmluva č. 101/2022/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

101/2022/OddE

4 600,00 EUR štyritisícšesťsto eur

Mesto Dubnica nad Váhom

ŠK VICTORY STARS, o. z.

06.04.2022

Zmluva č. 112/2022/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

112/2022/OddE

800,00 EUR osemsto eur

Mesto Dubnica nad Váhom

Sivý vlk, o.z.

06.04.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

111/2022/OddE

750,00 EUR sedemstopäťdesiat eur

Poľovnícke združenie Langáč-Markovica Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

05.04.2022

Príkazná zmluva

106/2022

60,00 EUR šesťdesiat eur

Mgr. Daniela Nehézová

Mesto Dubnica nad Váhom

05.04.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

104/2022/OddE

1 500,00 EUR

ŠPORTOVÝ KLUB ŠACHU DUBNICA NAD VÁHOM, o.z.

Mesto Dubnica nad Váhom

05.04.2022

Zmluva o reklame

107/2022

300,00 EUR

PLAČEK PREMIUM, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

05.04.2022

Zmluva č. 108/2022/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

108/2022/OddE

1 100,00 EUR

JOGGING KLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

05.04.2022

Nájomná zmluva

2022/0100007-2022/0300019

343,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

05.04.2022

Zmluva č. 103/2022/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

103/2022/OddE

700,00 EUR sedemsto eur

Občianske združenie DuTaF SPORT

Mesto Dubnica nad Váhom

01.04.2022

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

80/2022

20,00 EUR

Miloslava Janošová

Mesto Dubnica nad Váhom

30.03.2022

Zmluva č. 95/2022/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

95/2022/OddE

100,00 EUR jednosto eur

Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

30.03.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

79/2022/RSM

Neuvedené

INDEX CAR, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.03.2022

Zmluva o dielo

105/2022

9 882,40 EUR

Pavol Hoferica

Mesto Dubnica nad Váhom

30.03.2022

Zmluva č. 94/2022/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

94/2022/OddE

1 300,00 EUR jedentisíctristo eur

Mestský športový club Olympic fitnes Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

30.03.2022

Kúpna zmluva

82/2022/RSM

17 613,80 EUR

Kuchyne INT-EX, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

29.03.2022

Zmluva č. 99/2022/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

99/2022/Odde

650,00 EUR šesťstopäťdesiat

Klub slovenských turistov Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

29.03.2022

Zmluva o dielo

92/2022/OddVÚP

353 507,58 EUR

Športfinal s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.03.2022

Poistná zmluva

89/2022/RSM

814,46 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna lnsurance Group

Mesto Dubnica nad Váhom

25.03.2022

Smlouva o spolupráci při realizaci: -rízené odborné praxe studentů - odborné praxe studentů bakalářského

29/2022/Rpa

Neuvedené

Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mesto Dubnica nad Váhom

24.03.2022

Zmluva o dielo

98/2022

37 440,98 EUR

E.S. Investment s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: