Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.01.2022

Zmluva o spoločnom verejnom obstarávaní

1/2022

Neuvedené

Mesto Púchov

Mesto Dubnica nad Váhom

30.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

364/2021

2 990,00 EUR

Verea, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.12.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu č. AVF 1057/2020-9/2.3

32/2021/OddK/D2/2021

6 800,00 EUR

Audiovizuálny fond

Mesto Dubnica nad Váhom

22.12.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

366/2021/RSM

Neuvedené

Pow-en a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

22.12.2021

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 280/2021/OddVÚP

280/2021/OddVÚP

93 346,79 EUR

ProBuild SK, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.12.2021

Mandátna zmluva

333/2021

2 500,00 EUR

TORVO SK s.r.o

Mesto Dubnica nad Váhom

21.12.2021

Kúpna zmluva

336/2021

121 904,38 EUR

KONŠTRUKTA - Defence, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.12.2021

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

338/2021

Neuvedené

KONŠTRUKTA - Defence, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.12.2021

Dodatok č. 3 zmluvy o nájme č. 10/2008

140/2008/RSM D3 2021

Neuvedené

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.12.2021

Zmluva o dodávke elektriny

365/2021/RSM

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.12.2021

ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA

347/2021

23 868,00 EUR

ŠTUDIO - 21 plus, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.12.2021

Dodatok č. 1 k zmluve č. 277/2021/RSM zo dňa 27.10.2021

277/2021/RSM D1 2021

Neuvedené

mmcité sk s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.12.2021

Rámcová dohoda

345/2021/OddK

30 368,16 EUR

Agentúra Pardon - TN, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.12.2021

Dodatok o zmene ceny č. 01/2022 ku ZMLUVE O DODÁVKE ELEKTRINY č.13/2015

454/2015/RSM D2 2021

0.152 EUR/kWh

BlOELEKTRO ENERGY 3 s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.12.2021

Rámcová dohoda

363/2021/RSM

14 039,94 EUR

Ing. Peter Gerši - GC Tech.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.12.2021

Príkazná zmluva

329/2021/OddK

170,00 EUR

Emma Vavrušová

Mesto Dubnica nad Váhom

20.12.2021

Zmluva č. 344/2021/OddE o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

344/2021/OddE

950,00 EUR

JOGGING KLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

17.12.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

0119-PRB/2021

2 680,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

17.12.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

0118-PRB/2021

284 750,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

16.12.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 245/2021/OddE

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 245/2021/OddE

Neuvedené

Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec

Mesto Dubnica nad Váhom

16.12.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 244/2021/OddE

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 244/2021/OddE

Neuvedené

Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ

Mesto Dubnica nad Váhom

16.12.2021

ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA

346/2021

28 350,00 EUR

iROZVOJ iREGION, n.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

15.12.2021

Príkazná zmluva

317/2021

90,00 EUR

Mgr. Monika Rábeková

Mesto Dubnica nad Váhom

15.12.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

322/2021/RSM

60 425,51 EUR šesťdesiattisícštyristodvadsaťpäť eur

A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

14.12.2021

Zmluva o úvere

300/318/2021

19 580,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: