Obsah

Späť

Dodávka a strojová výsadba cibuľovín do trávneho drnu v meste Dubnica nad Váhom

 • Názov
  Dodávka a strojová výsadba cibuľovín do trávneho drnu v meste Dubnica nad Váhom
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Tovary a služby
 • Popis
  Predmetom zákazky je dodávka a strojová výsadba jarných cibuľovín do trávneho drnu v meste Dubnica nad Váhom podľa špecifikácie uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk.
 • Dátum zverejnenia
  20.9.2021
 • Zakázka stornovaná k

Vyvesené: 20. 9. 2021

Dátum zvesenia: 15. 9. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť