Obsah

Späť

Poskytovanie služieb a činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • Názov
  Poskytovanie služieb a činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Tovary a služby
 • Popis
  Poskytovanie služieb a činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre mesto Dubnica nad Váhom a mestské príspevkové a rozpočtové organizácie v roku 2021
 • Dátum zverejnenia
  12.11.2020
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy

Vyvesené: 12. 11. 2020

Dátum zvesenia: 7. 11. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť