Obsah

Späť

Služby BOZP na roky 2022 - 2023

 • Názov
  Služby BOZP na roky 2022 - 2023
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Tovary a služby
 • Popis
  Poskytovanie služieb a činností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre mesto Dubnica nad Váhom a mestské príspevkové a rozpočtové organizácie v roku 2022 a 2023.

  Súťažné podklady:
  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3177085
 • Dátum zverejnenia
  29.11.2021
 • Zakázka stornovaná k

Prílohy

  Vyvesené: 29. 11. 2021

  Dátum zvesenia: 24. 11. 2022

  Zodpovedá: Správca Webu

  Späť