Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.09.2022

Dodatok č. 21 k poistnej zmluve číslo: 80–12911183/6510176222

312/2007/D22/2022

86,83 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

26.09.2022

Zmluva o nájme

360/2022/RSM

50,00 EUR

Vysoká škola DTI, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

22.09.2022

Zmluva o nájme

367/2022/RSM

56,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

22.09.2022

Zmluva o nájme

366/2022/RSM

112,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

22.09.2022

Zmluva o nájme (Protokol o prevzatí a odovzdaní nehnuteľného majetku)

365/2022/RSM

250,00 EUR

ZŠ s MŠ Pod hájom 967

Mesto Dubnica nad Váhom

22.09.2022

Zmluva o nájme (Protokol o prevzatí a odovzdaní nehnuteľného majetku)

364/2022/RSM

150,00 EUR

ZŠ s MŠ Pavla Demitru

Mesto Dubnica nad Váhom

22.09.2022

Zmluva o nájme (Protokol o prevzatí a odovzdaní nehnuteľného majetku)

363/2022/RSM

100,00 EUR

ZŠ s MŠ Centrum I. 32

Mesto Dubnica nad Váhom

22.09.2022

Zmluva o nájme

362/2022/RSM

50,00 EUR

Inštitút Dcér Márie Pomocnice - FMA

Mesto Dubnica nad Váhom

22.09.2022

Zmluva o nájme

361/2022/RSM

50,00 EUR

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia

Mesto Dubnica nad Váhom

22.09.2022

Zmluva o nájme

359/2022/RSM

100,00 EUR

JAMP SVORADA s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

22.09.2022

Zmluva o nájme

358/2022/RSM

56,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

21.09.2022

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 83/2022/OddVÚP

83/2022/OddVUP/D1/2022

196 353,62 EUR

USD Lučenec s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.09.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

378/2022/OddE

100,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

SENIOR KLUB - 2012

19.09.2022

Kúpna zmluva

356/2022/RSM

119 763,38 EUR

HOKEJ – SPORT CZ s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

12.09.2022

Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve

120/2021/D1/2022

5 600,00 EUR

Tomáš Pavlík s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.09.2022

Kúpna zmluva

3272022/RSM

16,00 EUR

Radko Ulman

Mesto Dubnica nad Váhom

09.09.2022

Kúpna zmluva

324/2022/RSM

1 386,10 EUR

Ľudmila Bukovičová

Mesto Dubnica nad Váhom

09.09.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

374/2022/OddE

500,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Folklórny súbor senior VRŠATEC, Dubnica nad Váhom

09.09.2022

Zmluva o zrušení vecného bremena

301/2022

Neuvedené

Mesto Dubnica nad Váhom

UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r. o.

08.09.2022

Zmluva o dielo

346/2022/OddVÚP

55 330,33 EUR

Športfinal s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.09.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

311/2022

3 500,00 EUR

Fond na podporu umenia

Mesto Dubnica nad Váhom

06.09.2022

Nájomná zmluva

2022/0300133 do 2022/0100159

692,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

30.08.2022

MANDÁTNA ZMLUVA

354/2022

14 950,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom

30.08.2022

Zmluva o dielo

338/2022

26 316,28 EUR

ŠTUDIO - 21 plus, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.08.2022

Zmluva o spolupráci

330/2022

1600,00 EUR + %

ČLOVEČINA, občianske združenie

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: