Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.05.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

136/2019

30,00 EUR

Emma Martináková

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

135/2019

30,00 EUR

Jaroslava Balogová

Mesto Dubnica nad Váhom

14.05.2019

ZMLUVA o spolupráci č. 918/2019

97/2019

Neuvedené

ČLOVEČINA, občianske združenie

Mesto Dubnica nad Váhom

10.05.2019

Zmluva č. 117/2019/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č . 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

117/2019/RSM

100,00 EUR

Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Mesto Dubnica nad Váhom

10.05.2019

Zmluva č . 119/2019/RSM o poskytnutí dotácie uza tvo rená podľa§ 269 ods. 2 Obchodného zá konníka č . 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

119/2019/RSM

500,00 EUR

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia

Mesto Dubnica nad Váhom

10.05.2019

Zmluva č. 118/2019/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená p odľa § 269 ods. 2 Obchodného zá konníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

118/2019/RSM

1 900,00 EUR

CHAmPloN CLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

09.05.2019

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

90/2019

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

30.04.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

99/2019

40,00 EUR

Mária Tarabová

Mesto Dubnica nad Váhom

30.04.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

98/2019

30,00 EUR

Emma Martináková

Mesto Dubnica nad Váhom

29.04.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

27/2019

12 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

Mesto Dubnica nad Váhom

29.04.2019

Zmluva č. 101/2019 O zabezpečení údržby mestskej zelene v meste Dubnica nad Váhom

101/2019

173 568,36 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

26.04.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

2019/0100107 - 2019/0100139

830,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

25.04.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

87/2019

Neuvedené

UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.04.2019

Zmluva o dielo

113/2019

7 200,00 EUR

EACB Projekt s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.04.2019

Zmluva č. 76/2019/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č . 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

76/2019/RSM

55 844,45 EUR

Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

23.04.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

86/2019

60,00 EUR

Mgr. Miriam Martináková

Mesto Dubnica nad Váhom

23.04.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

89/2019

Neuvedené

ZTS - OTS, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

93/2019

500,00 EUR

Slovenský rybársky zväz MO, Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

18.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

92/2019

500,00 EUR

Klub slovenských turistov Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

18.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

83/2019

6 200,00 EUR

JOGGING KLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

18.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

82/2019

2 300,00 EUR

ŠK VICTORY STARS, o. z.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

81/2019

5 700,00 EUR

OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o. z.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

80/2019

12 200,00 EUR

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

18.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

79/2019

23 700,00 EUR

Akadémia Jozefa Jankecha, n. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

78/2019

16 300,00 EUR

Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: