Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.05.2019

ZMLUVA * o krátkodobom - príležitostnom prenájme, výpožičke nebytových priestorov

105/2019/RSM

56,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

20.05.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

104/2019/RSM

50,00 EUR

Vysoká škola DTI, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.05.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

103/2019/RSM

100,00 EUR

Spoločnosť Kováč, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.05.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

102/2019/RSM

100,00 EUR

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.05.2019

ZMLUVA O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM

96/2019

Neuvedené

Ing. Marián Palček PAL-KOV

Mesto Dubnica nad Váhom

16.05.2019

ZMLUVA O DIELO

120/2019/Odd.V,ÚP

47 040,00 EUR

IN-PRO s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

125/2019

45,00 EUR

Miroslav Dorociak

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

130/2019

30,00 EUR

Mária Kalmárová

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

133/2019

30,00 EUR

Michal Greguška

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

134/2019

30,00 EUR

Peter Domáň

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

136/2019

30,00 EUR

Emma Martináková

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

135/2019

30,00 EUR

Jaroslava Balogová

Mesto Dubnica nad Váhom

14.05.2019

ZMLUVA o spolupráci č. 918/2019

97/2019

Neuvedené

ČLOVEČINA, občianske združenie

Mesto Dubnica nad Váhom

10.05.2019

Zmluva č. 117/2019/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č . 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

117/2019/RSM

100,00 EUR

Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Mesto Dubnica nad Váhom

10.05.2019

Zmluva č . 119/2019/RSM o poskytnutí dotácie uza tvo rená podľa§ 269 ods. 2 Obchodného zá konníka č . 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

119/2019/RSM

500,00 EUR

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia

Mesto Dubnica nad Váhom

10.05.2019

Zmluva č. 118/2019/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená p odľa § 269 ods. 2 Obchodného zá konníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

118/2019/RSM

1 900,00 EUR

CHAmPloN CLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

09.05.2019

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

90/2019

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

30.04.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

99/2019

40,00 EUR

Mária Tarabová

Mesto Dubnica nad Váhom

30.04.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

98/2019

30,00 EUR

Emma Martináková

Mesto Dubnica nad Váhom

29.04.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

27/2019

12 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

Mesto Dubnica nad Váhom

29.04.2019

Zmluva č. 101/2019 O zabezpečení údržby mestskej zelene v meste Dubnica nad Váhom

101/2019

173 568,36 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

26.04.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

2019/0100107 - 2019/0100139

830,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

25.04.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

87/2019

Neuvedené

UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.04.2019

Zmluva o dielo

113/2019

7 200,00 EUR

EACB Projekt s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.04.2019

Zmluva č. 76/2019/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č . 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

76/2019/RSM

55 844,45 EUR

Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: