Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.10.2020

Dodatok č. 2

218/2020/OddVÚP/D3/2020

147 746,34 EUR

Kalorim, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.09.2020

Nájomná zmluva

322/2020/RSM

648,00 EUR

KONŠTRUKTA - Defence, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.09.2020

ZMLUVA O UŽÍVANÍ WEBOVÉHO PORTÁLU ODKAZPRESTAROSTU

312/2020/RSM

1 200,00 EUR

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Mesto Dubnica nad Váhom

30.09.2020

Zmluva č.324/2020 o postúpení investičných práv a záväzkov uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

324/2020

Neuvedené

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.09.2020

ZMLUVA O DIELO č. 321/2020

321/2020

18 964,82 EUR

TRIM s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.09.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

254/2020

1 800,00 EUR

UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

25.09.2020

Zmluva o vzájomnej spolupráci

291/2020/OddŠ

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Mesto Dubnica nad Váhom

25.09.2020

Zmluva o vzájomnej spolupráci

272/2020/OddŠ

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Mesto Dubnica nad Váhom

25.09.2020

Dodatok č. 3

357/2018/RSM/D3/2020

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

25.09.2020

Zmluva o dielo a licenčná zmluva

293/2020/OddVÚP

47 199,60 EUR

AXA Projekt, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

23.09.2020

Nájomná zmluva

300/2020/RSM

1,00 EUR

FK Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.09.2020

Dohoda

299/2020/RSM

Neuvedené

FK Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.09.2020

Zmluva o dielo

298/2020/OddVÚP

47 445,20 EUR

BasicBuild, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.09.2020

Zmluva o dielo

288/2020/RSM

22 821,86 EUR

BasicBuild, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.09.2020

ZMLUVA o postúpení práv a povinností vyplývajúcich z Dohody o úprave práv a povinností pri realizácii stavebných prác

295/2020

Neuvedené

SESTAV, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.09.2020

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

276/2020

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

16.09.2020

Zmluva o poskytnutí systému ERANET a súvisiacich služieb

281/2020/RSM

5 000,00 EUR

ERANET, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.09.2020

Zmluva o mlčanlivosti

301/2020

Neuvedené

KONŠTRUKTA - Defence, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.09.2020

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2020/0100276 do 2020/0100309

1 016,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

09.09.2020

Zmluva o zhotovení veci na zákazku

265/2020/RSM

31 212,00 EUR

Ľudovít Koiš INT-EX

Mesto Dubnica nad Váhom

07.09.2020

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

264/2020

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

07.09.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

253/2019/RSM/D2/2020

Neuvedené

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

03.09.2020

Dodatok č. 18 k poistnej zmluve číslo: 80 -12911183/6510176222

312/2007/D18 2020

520,49 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

03.09.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

280/2020

85,00 EUR

ANNA KOPÁČOVÁ

Mesto Dubnica nad Váhom

02.09.2020

Zmluva o zhotovení veci na zákazku

244/2020

14 687,74 EUR

PAMARCH, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: