Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.12.2020

Zmluva o výpožičke

436/2020/RSM

Neuvedené

Ing. Daniela Gašparová

Mesto Dubnica nad Váhom

22.12.2020

Dodatok č. 1

432/2020/OddE

4 500,00 EUR

Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ

Mesto Dubnica nad Váhom

22.12.2020

Dodatok č. 7 k Hromadnej poistnej zmluve č. 7505811207

373/2011/D7 2020

432,00 EUR

ČSOB Poisťovňa , a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

22.12.2020

DOHODA o skončení nájmu nehnuteľnosti - pozemku

422/2020/RSM

Neuvedené

Marek Siažik

Mesto Dubnica nad Váhom

22.12.2020

NÁJOMNÁ ZMLUVA

423/2020/RSM

620,00 EUR

Jakub Valaščin

Mesto Dubnica nad Váhom

21.12.2020

Zmluva o dielo

424/2020/OddVUP

23 860,75 EUR

BasicBuild, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.12.2020

Dohoda o zániku zmluvy

416/2020/RSM

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.12.2020

Dodatok č. 1

293/2020/OddVÚP/D1/2020

Neuvedené

AXA Projekt, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.12.2020

Nájomná zmluva

353/2020/RSM

Neuvedené

DuTaF CENTRUM, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.12.2020

KÚPNA ZMLUVA

418/2020/RSM

33 000,00 EUR

AUTO MP, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.12.2020

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2020/0100352 do 2020/0100375

509,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

16.12.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

377/2020

500,00 EUR

Ján Gurín

Mesto Dubnica nad Váhom

15.12.2020

Dodatok č. 1

274/2020/OddVÚP/D1/2020

50 621,47 EUR

Rstav s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

15.12.2020

Dodatok č. 1

219/2020/OddVÚP/D1/2020

130 855,26 EUR

Metrostav DS a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

14.12.2020

Zmluva o prevode vlastníctva bytu

427/2020/RSM

586,31 EUR

Ján Kolár

Mesto Dubnica nad Váhom

14.12.2020

Zmluva o prevode vlastníctva bytu

426/2020/RSM

586,31 EUR

Zdenka Janásová

Mesto Dubnica nad Váhom

14.12.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

407/2020/RSM

2 593,00 EUR

Audiovizuálny fond

Mesto Dubnica nad Váhom

14.12.2020

Licenčná zmluva

421/2021/RSM

302,61 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.12.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 329/2020 zo dňa 15. 10. 2020

329/2020/D1/2020

Neuvedené

ZTS - OTS, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.12.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

406/2020

40,00 EUR

Filip Kotras

Mesto Dubnica nad Váhom

08.12.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

394/2020

70,00 EUR

Elena Kňažeková

Mesto Dubnica nad Váhom

08.12.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

386/2020

400,00 EUR

Viliam Hodulík

Mesto Dubnica nad Váhom

07.12.2020

Zmluva na poskytnutie služby

412/2020/RSM

13 050,00 EUR

A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

07.12.2020

Dodatok č. 1

356/2020/D1/2020

Neuvedené

GRAFID, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

04.12.2020

Zmluva o službách bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

409/2020/RSM

5 760,00 EUR

PRO BTS spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: