Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.10.2017

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

355/2017

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

30.10.2017

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

352/2017

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

30.10.2017

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

346/2017

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

30.10.2017

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

353/2017

100,00 EUR

Pavol Štefčík

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

30.10.2017

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

354/2017

120,00 EUR

Mária Bagínová

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

27.10.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

362/2017/RSM

11 000,00 EUR

MFK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

25.10.2017

DOHODA číslo 2017/13/051/069

359/2017/RSM

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

24.10.2017

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

358/2017/RSM

500,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

24.10.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

356/2017/RSM

500,00 EUR

Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Dubnica n/Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

19.10.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

337/2017/RSM

500,00 EUR

Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

18.10.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

348/2017/RSM

110,00 EUR

Slovenský Červený kríž, územný spolok Považská Bystrica

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

17.10.2017

NÁJOMNÁ ZMLUVA

318/2017/RSM

50,00 EUR

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

12.10.2017

Zmluva o prevode v lastníctva pozemku

332/2017

12,27 EUR

Vlasta Digaňová

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

12.10.2017

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

333/2017

12,19 EUR

Viera Kunová

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

12.10.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

336/2017/RSM

1 000,00 EUR

Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

10.10.2017

Kúpna zmluva

284/2017

388,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

10.10.2017

Kúpna zmluva

228/2017

117,84 EUR

Helena Líšková

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

10.10.2017

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

275/2017

22,78 EUR

Branislav Trška, Marcela Tršková, Ladislav Sivák, Zuzana Siváková

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

09.10.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

334/2017/RSM

800,00 EUR

Paed. Dr. Dušan Matušík Olympie fitness centrum

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

09.10.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

338/2017/RSM

300,00 EUR

Slovenský zväz chovatel'ov ZO Prejta

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

06.10.2017

Zmluva o spolupráci

274/2017

Neuvedené

KUMŠT TEATRO, s.r.o.,

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

05.10.2017

Zmluva o certifikácii manažérskeho systému č. Z-ABMS 1745/17-1.

339/2017

3 600,00 EUR

QSCert, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

04.10.2017

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

326/2017

425 798,17 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

28.09.2017

NÁJOMNÁ ZMLUVA - hrobové miesta

2017/0100211-0100274

916,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

22.09.2017

Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania

308/2017

Neuvedené

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Stredná odborná škola

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: