Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.06.2018

Zmluva č. 174/2018/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

174/2018/RSM

15 000,00 EUR

Akadémia Jozefa Jankecha, n. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.06.2018

Zmluva č. 173/2018/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

173/2018/RSM

15 000,00 EUR

Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

07.06.2018

Mandátna zmluva

171/2018

1 700,00 EUR

Ing. Mária Kotrisová - DUREA Pivovarská 1907/118, 019 01 Ilava

Mesto Dubnica nad Váhom

07.06.2018

Mandátna zmluva

170/2018

2 000,00 EUR

Ing. Mária Kotrisová - DUREA Pivovarská 1907/118, 019 01 Ilava

Mesto Dubnica nad Váhom

06.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

163/2018

1 338,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.06.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

147/2018/RSM

200,00 EUR

Ing. Sergey Kalinin

Mesto Dubnica nad Váhom

05.06.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

158/2018

360,00 EUR

Mgr. Jozef Balužinský

Mesto Dubnica nad Váhom

05.06.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

157/2018

640,00 EUR

Ľubica Špániková

Mesto Dubnica nad Váhom

05.06.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

153/2018

60,00 EUR

Michaela Pagáčová

Mesto Dubnica nad Váhom

05.06.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

154/2018

50,00 EUR

Katarína Dohňanská

Mesto Dubnica nad Váhom

04.06.2018

ZMLUVA O DIELO na PASPORTIZÁCIU CINTORÍNOV

160/2018/RSM

648,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

04.06.2018

ZMLUVA O DIELO na VERIFIKÁCIU A AKTUALIZÁCIU PASPORTIZÁCIE CINTORÍNOV

159/2018/RSM

649,20 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

04.06.2018

Nájomné zmluvy za hrobové miesta 20180605

2018/0100129 - 2018/0100172

1 094,00 EUR

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

31.05.2018

ZmIuva o prenájme vysielacieho zariadenia

149/2018/RSM

50,00 EUR

uni-POLIKLINIKA a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

31.05.2018

Zmluva o zabezpečení ochrany majetku prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany

148/2018/RSM

Neuvedené

uni-POLIKLINIKA a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.05.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

150/2018/RSM

200,00 EUR

Ing. Sylvia Augustínová

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2018

Príkazná zmluva

156/2018/RSM

60,00 EUR

Denisa Prídalová

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

152/2018

2 500,00 EUR

Srdiečko o.z. pri CVČ

Mesto Dubnica nad Váhom

28.05.2018

Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov

155/2015/RSM

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Mesto Dubnica nad Váhom

25.05.2018

Zmluva o dielo

113/2018

6 967,20 EUR

SOMI Systems a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

25.05.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

112/2018

1 458,00 EUR

SOMI Systems a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

25.05.2018

Príkazná zmluva

139/2018

50,00 EUR

Erika Fúsiková

Mesto Dubnica nad Váhom

25.05.2018

Príkazná zmluva

137/2018

100,00 EUR

Mária Tarabová

Mesto Dubnica nad Váhom

25.05.2018

Príkazná zmluva

136/2018

250,00 EUR

Ing. Renáta Lacová

Mesto Dubnica nad Váhom

25.05.2018

Príkazná zmluva

135/2018

50,00 EUR

Peter Mišún

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: