Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.08.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt „28. DFF“

259/2022

2 000,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Mesto Dubnica nad Váhom

08.08.2022

Hromadná licenčná zmluva

285/2022

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

04.08.2022

Zmluva o dielo

288/2022/OddVÚP

33 552,91 EUR

Valašsko SK s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

04.08.2022

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020-MPC_NP_PoP2_ZŠ_323

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Mesto Dubnica nad Váhom

03.08.2022

Zmluva o dielo

318/2022/OddVÚP

219 600,00 EUR

Intersystem EU s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

03.08.2022

Zmluva o dielo

143/2022/OddVÚP

2 859 343,52 EUR

YUCON, s.r.o., INPEK HOLDING, a.s. - Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

02.08.2022

Zmluva o dielo

252/2022/OddVÚP

52 915,40 EUR

GETOS, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.08.2022

Nájomná zmluva

2022/0100114 do 2022/0300132

426,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

02.08.2022

Zmluva č. 2020_MPC_NP _PoP2_ZŠ_ 461 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

2020_MPC_NP _PoP2_ZŠ_ 461

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Mesto Dubnica nad Váhom

28.07.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

310/2022

755,00 EUR

Audiovizuálny fond

Mesto Dubnica nad Váhom

22.07.2022

Zmluva o dielo

312/2022

71 299,28 EUR

BTI s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.07.2022

Dodatku č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_MŠ_222

291/2020/Oddš/D1 2022

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Mesto Dubnica nad Váhom

20.07.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve č.. 2021_MPC_NP_PoP_ZŠ_054

231/2021/Oddš/D1 2022

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Mesto Dubnica nad Váhom

20.07.2022

Nájomná zmluva

182/2022/RSM

14,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Okresné stavebné bytové družstvo

20.07.2022

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE o zabezpečení údržby mestskej zelene v meste Dubnica nad Váhom č. 75/2021/RŽP

75/2021/RŽP D1 2022

1 877,65 EUR

Pekná záhrada, spol. s r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.07.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

299/2022/RSM

Neuvedené

Mesto Dubnica nad Váhom

Peter Krška a manželka Ivana Kršková

19.07.2022

Nájomná zmluva

302/2022/RSM

36,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Ing. Zuzana Šatková rod. Gajdošová

19.07.2022

Zmluva o dielo

282/2022/OddVÚP

154 800,56 EUR

LT development s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

19.07.2022

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 30/2021

30/2021/OddVÚP/D3/2022

834 670,00 EUR

STROJSTAV spol. s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

19.07.2022

Nájomná zmluva

303/2022/RSM

100,00 EUR

Ivan Kolman

Mesto Dubnica nad Váhom

19.07.2022

Dodatok č. 10 k Hromadnej poistnej zmluve č. 7505811207

373/2011/D10 2022

845,68 EUR

ČSOB Poist'ovňa, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.07.2022

Zmluva o dielo

291/2022/OddVÚP

174 990,92 EUR

Janiga – Záhradníctvo s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.07.2022

Dodatok č. 1 pc· k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_231

Dodatok č. 1 K Zmluve č. 273/2020/OddŠ

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Mesto Dubnica nad Váhom

15.07.2022

Zmluva o reklame

295/2022/OddK

2 000,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

Spoločnosť Stredné Považie a.s.

15.07.2022

Príkazná zmluva

292/2022/OddK

130,00 EUR

Renáta Vraníková

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: