Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.08.2022

Príkazná zmluva

343/2022

350,00 EUR

Michal Pagáč

Mesto Dubnica nad Váhom

24.08.2022

Príkazná zmluva

339/2022

230,00 EUR

Renáta Vraníková

Mesto Dubnica nad Váhom

22.08.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

337/2022/OddE

400,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

ŠK VICTORY STARS, o. z.

22.08.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

336/2022/OddE

200,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

ŠK VICTORY STARS, o. z.

22.08.2022

DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 309/2021/OddVÚP

309/2021/oddVÚP/D2/2022

-9 819,73 EUR

STRABAG s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

22.08.2022

Príkazná zmluva

326/2022

100,00 EUR

Milan Jankoviech

Mesto Dubnica nad Váhom

19.08.2022

Príkazná zmluva

322/2022

150,00 EUR

Pavel Králik

Mesto Dubnica nad Váhom

19.08.2022

Príkazná zmluva

307/2022

180,00 EUR

Mgr. Martina Rajníková

Mesto Dubnica nad Váhom

18.08.2022

Hromadná licenčná zmluva

251/2022

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

18.08.2022

Zmluva o dielo

316/2022

114 979,20 EUR

Energotel, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.08.2022

Príkazná zmluva

315/2022

400,00 EUR

Peter Hornák

Mesto Dubnica nad Váhom

17.08.2022

Príkazná zmluva

309/2022

180,00 EUR

Samuel Brveník

Mesto Dubnica nad Váhom

17.08.2022

Príkazná zmluva

306/2022

150,00 EUR

Mgr. art. Veronika Brveníková

Mesto Dubnica nad Váhom

17.08.2022

Zmluva o pripojení

331/2022

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.08.2022

Dohoda č. 319/2022/RSM o skončení nájmu nehnuteľnosti – pozemku

319/2022/RSM

260,50 EUR

PaB Gastro s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.08.2022

Príkazná zmluva

333/2022/OddK

100,00 EUR

Mária Tarabová

Mesto Dubnica nad Váhom

17.08.2022

Príkazná zmluva

321/2022

400,00 EUR

Mgr. Miriam Martináková

Mesto Dubnica nad Váhom

17.08.2022

Príkazná zmluva

329/2022

100,00 EUR

Mgr. Daniela Nehézová

Mesto Dubnica nad Váhom

15.08.2022

Príkazná zmluva

305/2022

350,00 EUR

Dušan Budinský

Mesto Dubnica nad Váhom

12.08.2022

Zmluva o poskytovaní služieb

314/2022/RŽP

6 047,58 EUR

Agdata, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

12.08.2022

Príkazná zmluva

308/2022

200,00 EUR

Roman Šišmiš

Mesto Dubnica nad Váhom

11.08.2022

Zmluva o dielo

313/2022

84 001,99 EUR

LT development s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.08.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

304/2022/OddE

800,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

BOXING TEAM Dubnica nad Váhom, o.z.

09.08.2022

Dodatok č.1

275/2021/0ddVÚP/D1/2022

32 749,36 EUR

ProBuild SK, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.08.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt „28. DFF“

259/2022

2 000,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: