Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.04.2019

Zmluva o dielo

113/2019

7 200,00 EUR

EACB Projekt s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

24.04.2019

Zmluva č. 76/2019/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č . 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

76/2019/RSM

55 844,45 EUR

Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

23.04.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

86/2019

60,00 EUR

Mgr. Miriam Martináková

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

23.04.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

89/2019

Neuvedené

ZTS - OTS, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

18.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

93/2019

500,00 EUR

Slovenský rybársky zväz MO, Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

18.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

92/2019

500,00 EUR

Klub slovenských turistov TJ Spartak ZTS Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

18.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

83/2019

6 200,00 EUR

Jogging klub Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

18.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

82/2019

2 300,00 EUR

ŠK VICTORY STARS, o. z.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

18.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

81/2019

5 700,00 EUR

OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o. z.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

18.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

80/2019

12 200,00 EUR

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

18.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

79/2019

23 700,00 EUR

Akadémia Jozefa Jankecha, n. o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

18.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

78/2019

16 300,00 EUR

Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

18.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

77/2019

7 800,00 EUR

Záujmové združenie FS Mladosť Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

18.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

75/2019

9 000,00 EUR

Záujmové združenie FS Vršatec, Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

18.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

74/2019

24 300,00 EUR

MFK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

17.04.2019

Dohoda o ukončení zmluvy

91/2019

Neuvedené

Ing. František Víťazka - STAVIT

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

17.04.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

73/2019

100,00 EUR

Jozef Tančibok

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

15.04.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

67/2019

30,00 EUR

Emil Csámpai

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

10.04.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

2019/0100044 - 0100106

1 622,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

10.04.2019

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP

168/2018/RSM/D3

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

09.04.2019

Zmluva o vykonaní deratizácie

68/2019/RSM

3 700,00 EUR

Jaroslav Černý SAROČ

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

09.04.2019

POISTNÁ ZMLUVA ČÍSLO 1110006481 PRE POISTENIE MAJETKU

71/2019/RSM

130 500,00 EUR

PREMIUM lnsurance Company Limited pobočka poisťovne z iného členského štátu

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

09.04.2019

Zmluva o spoločnom verejnom obstarávaní

84/2019/RSM

Neuvedené

Zmluvné strany

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

09.04.2019

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

53/2019

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

09.04.2019

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

54/2019

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: