Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.08.2022

Príkazná zmluva

309/2022

180,00 EUR

Samuel Brveník

Mesto Dubnica nad Váhom

17.08.2022

Príkazná zmluva

306/2022

150,00 EUR

Mgr. art. Veronika Brveníková

Mesto Dubnica nad Váhom

17.08.2022

Zmluva o pripojení

331/2022

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.08.2022

Dohoda č. 319/2022/RSM o skončení nájmu nehnuteľnosti – pozemku

319/2022/RSM

260,50 EUR

PaB Gastro s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.08.2022

Príkazná zmluva

333/2022/OddK

100,00 EUR

Mária Tarabová

Mesto Dubnica nad Váhom

17.08.2022

Príkazná zmluva

321/2022

400,00 EUR

Mgr. Miriam Martináková

Mesto Dubnica nad Váhom

17.08.2022

Príkazná zmluva

329/2022

100,00 EUR

Mgr. Daniela Nehézová

Mesto Dubnica nad Váhom

15.08.2022

Príkazná zmluva

305/2022

350,00 EUR

Dušan Budinský

Mesto Dubnica nad Váhom

12.08.2022

Zmluva o poskytovaní služieb

314/2022/RŽP

6 047,58 EUR

Agdata, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

12.08.2022

Príkazná zmluva

308/2022

200,00 EUR

Roman Šišmiš

Mesto Dubnica nad Váhom

11.08.2022

Zmluva o dielo

313/2022

84 001,99 EUR

LT development s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.08.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

304/2022/OddE

800,00 EUR

Mesto Dubnica nad Váhom

BOXING TEAM Dubnica nad Váhom, o.z.

09.08.2022

Dodatok č.1

275/2021/0ddVÚP/D1/2022

32 749,36 EUR

ProBuild SK, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.08.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt „28. DFF“

259/2022

2 000,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj

Mesto Dubnica nad Váhom

08.08.2022

Hromadná licenčná zmluva

285/2022

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

04.08.2022

Zmluva o dielo

288/2022/OddVÚP

33 552,91 EUR

Valašsko SK s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

04.08.2022

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020-MPC_NP_PoP2_ZŠ_323

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Mesto Dubnica nad Váhom

03.08.2022

Zmluva o dielo

318/2022/OddVÚP

219 600,00 EUR

Intersystem EU s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

03.08.2022

Zmluva o dielo

143/2022/OddVÚP

2 859 343,52 EUR

YUCON, s.r.o., INPEK HOLDING, a.s. - Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

02.08.2022

Zmluva o dielo

252/2022/OddVÚP

52 915,40 EUR

GETOS, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.08.2022

Nájomná zmluva

2022/0100114 do 2022/0300132

426,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

02.08.2022

Zmluva č. 2020_MPC_NP _PoP2_ZŠ_ 461 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

2020_MPC_NP _PoP2_ZŠ_ 461

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Mesto Dubnica nad Váhom

28.07.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

310/2022

755,00 EUR

Audiovizuálny fond

Mesto Dubnica nad Váhom

22.07.2022

Zmluva o dielo

312/2022

71 299,28 EUR

BTI s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.07.2022

Dodatku č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_MŠ_222

291/2020/Oddš/D1 2022

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: