Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

78/2019

16 300,00 EUR

Atletický klub SPARTAK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

18.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

77/2019

7 800,00 EUR

Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ

Mesto Dubnica nad Váhom

18.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

75/2019

9 000,00 EUR

Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec

Mesto Dubnica nad Váhom

18.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

74/2019

24 300,00 EUR

MFK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

17.04.2019

Dohoda o ukončení zmluvy

91/2019

Neuvedené

Ing. František Víťazka - STAVIT

Mesto Dubnica nad Váhom

17.04.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

73/2019

100,00 EUR

Jozef Tančibok

Mesto Dubnica nad Váhom

15.04.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

67/2019

30,00 EUR

Emil Csámpai

Mesto Dubnica nad Váhom

10.04.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

2019/0100044 - 0100106

1 622,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

10.04.2019

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP

168/2018/RSM/D3

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

09.04.2019

Zmluva o vykonaní deratizácie

68/2019/RSM

3 700,00 EUR

Jaroslav Černý SAROČ

Mesto Dubnica nad Váhom

09.04.2019

POISTNÁ ZMLUVA ČÍSLO 1110006481 PRE POISTENIE MAJETKU

71/2019/RSM

130 500,00 EUR

PREMIUM lnsurance Company Limited pobočka poisťovne z iného členského štátu

Mesto Dubnica nad Váhom

09.04.2019

Zmluva o spoločnom verejnom obstarávaní

84/2019/RSM

Neuvedené

Zmluvné strany

Mesto Dubnica nad Váhom

09.04.2019

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

53/2019

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

09.04.2019

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

54/2019

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

05.04.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

66/2019/RSM

36,00 EUR

Igor Štefaničak

Mesto Dubnica nad Váhom

05.04.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

72/2019

70,00 EUR

Mgr. Miriam Martináková

Mesto Dubnica nad Váhom

04.04.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

52/2019

60,00 EUR

Matej Beňo

Mesto Dubnica nad Váhom

03.04.2019

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom

56/2019

Neuvedené

enviTrans, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

29.03.2019

Zmluva o dielo - dodatok č.

346/2018/Odd.V,ÚP/D1

32 026,69 EUR

ART RESTAURO SK, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

29.03.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

70/2019

2 000,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom

29.03.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

69/2019

3 000,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom

29.03.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

44/2019

5 520,00 EUR

Ing. Marta Tóthová

Mesto Dubnica nad Váhom

28.03.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

60/2019

30,00 EUR

Simon Šimanský

Mesto Dubnica nad Váhom

28.03.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

57/2019/RSM

50,00 EUR

AWISO, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.03.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

55/2019/RSM

1,00 EUR

BML SOLUTIONS, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: