Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.05.2019

ZMLUVA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019

149/2019

Neuvedené

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

24.05.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

124 472019

40,00 EUR

Božena Uričová

Mesto Dubnica nad Váhom

23.05.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

88/2019

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.05.2019

ZMLUVA č. 299/2019 o obstaraní vystúpenia

100/2019

200,00 EUR

Hudobné centrum, príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

20.05.2019

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

348/2018/77

Neuvedené

Dana Kadlečíková

Mesto Dubnica nad Váhom

20.05.2019

ZMLUVA o VÝPOŽIČKE

349/2018/208

Neuvedené

Libor Poruban

Mesto Dubnica nad Váhom

20.05.2019

Protokolč.300/2019 o prevzatí a odovzdaní nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku mesta Dubnica nad Váhom v školskom zariadení na dočasné užívanie

112/2019/RSM

250,00 EUR

Základná škola s materskou školou

Mesto Dubnica nad Váhom

20.05.2019

Protokol o prevzatí a odovzdaní nehnuteľného majetku ( priestoru ) a hnute ľného majetku (materiálnotechnického vybavenia) mesta Dubnica nad Váhom v školskom zariadení na dočasné užívanie

111/2019/RSM

50,00 EUR

ZŠ s MŠ Pavla Demitru

Mesto Dubnica nad Váhom

20.05.2019

Protokol č. 1 o prevzatí a odovzdaní neh nuteľného majetku (priestoru) a hnuteľného majetku (materiálnotechnického vybavenia) mesta Dubnica nad Váhom v školskom zariadení na dočasné užívanie

110/2019/RSM

100,00 EUR

Základná škola s materskou školou Centrum 1 32

Mesto Dubnica nad Váhom

20.05.2019

ZMLUVA * o krátkodobom - príležitostnom prenájme, výpožičke nebytových priestorov

109/2019/RSM

56,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

20.05.2019

ZMLUVA *o krátkodobom - príležitostnom prenájme, výpožičke nebytových priestorov

108/2019/RSM

112,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

20.05.2019

ZMLUVA * o krátkodobom - príležitostnom prenájme, výpožičke nebytových priestorov

107/2019/RSM

56,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

20.05.2019

PODNÁJOMNÁ ZMLUVA

106/2019/RSM

50,00 EUR

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia

Mesto Dubnica nad Váhom

20.05.2019

ZMLUVA * o krátkodobom - príležitostnom prenájme, výpožičke nebytových priestorov

105/2019/RSM

56,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

20.05.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

104/2019/RSM

50,00 EUR

Vysoká škola DTI, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.05.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

103/2019/RSM

100,00 EUR

Spoločnosť Kováč, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.05.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

102/2019/RSM

100,00 EUR

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.05.2019

ZMLUVA O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM

96/2019

Neuvedené

Ing. Marián Palček PAL-KOV

Mesto Dubnica nad Váhom

16.05.2019

ZMLUVA O DIELO

120/2019/Odd.V,ÚP

47 040,00 EUR

IN-PRO s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

125/2019

45,00 EUR

Miroslav Dorociak

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

130/2019

30,00 EUR

Mária Kalmárová

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

133/2019

30,00 EUR

Michal Greguška

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

134/2019

30,00 EUR

Peter Domáň

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

136/2019

30,00 EUR

Emma Martináková

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

135/2019

30,00 EUR

Jaroslava Balogová

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: