Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.07.2020

Súhlas Zhotoviteľa s poskytnutím časti diela Smartmap formou sublicencie

234/2020/RSM

Neuvedené

ErasData-Pro s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

16.07.2020

Zmluva o dielo

218/2020/OddVÚP

117 669,62 EUR

Kalorim, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

13.07.2020

Zmluva č. 188/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

188/2020/Od.E

1 800,00 EUR

Občianske združenie DuTaF SPORT

Mesto Dubnica nad Váhom

13.07.2020

Zmluva č. 198 /2020/Od.E poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

198 /2020/Od.E

360,00 EUR

Mestská liga malého futbalu

Mesto Dubnica nad Váhom

10.07.2020

Zmluva č. 212/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

212/2020/Od.E

180,00 EUR

Farma v údolí

Mesto Dubnica nad Váhom

10.07.2020

Zmluva o udelení sublicencie

233/2020/RSM

Neuvedené

ARGUS - DS, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

10.07.2020

Zmluva č. 205/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

205/2020/Od.E

300,00 EUR

DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

09.07.2020

Zmluva č. 207/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

207/2020/Od.E

120,00 EUR

SENIOR KLUB - 2012

Mesto Dubnica nad Váhom

09.07.2020

Zmluva č. 200/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

200/2020/Od.E

300,00 EUR

Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

09.07.2020

Zmluva č. 195/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

195/2020/Od.E

600,00 EUR

Klub KARATE Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

09.07.2020

Zmluva č. 196 /2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

196/2020/Od.E

480,00 EUR

Športový klub šachu TJ Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

09.07.2020

Zmluva č. 91 /2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

91/2020

60,00 EUR

Športový klub šachu TJ Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

09.07.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

229/2020

140,00 EUR

Petra Barcíková

Mesto Dubnica nad Váhom

09.07.2020

ZMLUVA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020 číslo: MK-2912/2020/3.2

220/2020

Neuvedené

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

07.07.2020

Zmluva o dielo

193/2020/OddVUP

32 242,36 EUR

COLAS Slovakia, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

07.07.2020

Zmluva č. 90/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

90/2020/Od.E

600,00 EUR

DIVOKÍ KRÁLI DUBNICA

Mesto Dubnica nad Váhom

07.07.2020

Zmluva č. 185/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

185/2020/Od.E

2 040,00 EUR

JOGGING KLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

07.07.2020

Zmluva č. 211/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

211/2020/Od.E

300,00 EUR

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, občianske združenie

Mesto Dubnica nad Váhom

07.07.2020

Zmluva č. 88/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

88/2020/Od.E

1 200,00 EUR

Športový klub hádzanej Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

07.07.2020

Zmluva č. 217/2020/Od.E poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

217/2020/Od.E

500,00 EUR

Klub slovenských turistov Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

07.07.2020

Zmluva č. 186/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

186/2020/Od.E

1 800,00 EUR

Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta

Mesto Dubnica nad Váhom

06.07.2020

Zmluva č. 209/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

209/2020/Od.E

510,00 EUR

ZO JDS – 01 Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

06.07.2020

Zmluva č. 204/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

204/2020/Od.E

600,00 EUR

Zväz diabetikov Slovenska – Základná organizácia DIADUB Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

06.07.2020

Zmluva č. 203/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

203/2020/Od.E

420,00 EUR

Slovenský zväz zdravotne postihnutých Základná organizácia Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

06.07.2020

Zmluva č. 202/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

202/2020/Od.E

420,00 EUR

Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: