Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.10.2020

Zmluva na servis

306/2020/RSM

146,40 EUR

ELVYT spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.10.2020

Zmluva o dielo

259/2020/RSM

11 816,40 EUR

e-Point communications Slovakia, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.10.2020

Zmluva o certifikácii manažérskeho systému

311/2020/RSM

3 780,00 EUR

QSCert, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.10.2020

Zmluva o certifikácii manažérskeho systému

310/2020/RSM

3 780,00 EUR

QSCert, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

08.10.2020

Dodatok č. 19

312/2007/D19 2020

284,97 EUR

KOOPERATIVA poisťovňa a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

07.10.2020

ZMLUVA O VYPOŽIČIAVANÍ FILMOVÝCH NOSIČOV PRE VEREJNÉ PREMIETANIE

98/2020

Neuvedené

Forum Film Slovakia, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.10.2020

Zmluva o dielo

235/2020/OddVÚP

35 299,61 EUR

BTI s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.10.2020

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

298/2020/D1

49 361,96 EUR

BasicBuild, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

02.10.2020

Zmluva o dielo

252/2020/OddVÚP

32 580,72 EUR

SIPSTAV s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

01.10.2020

Dodatok do poistnej zmluvy č: 23-1562.616-1

290/2011/D7 2020

Neuvedené

KOOPERATIVA poisťovňa a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

01.10.2020

Dodatok č. 2

218/2020/OddVÚP/D3/2020

147 746,34 EUR

Kalorim, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.09.2020

Nájomná zmluva

322/2020/RSM

648,00 EUR

KONŠTRUKTA - Defence, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.09.2020

ZMLUVA O UŽÍVANÍ WEBOVÉHO PORTÁLU ODKAZPRESTAROSTU

312/2020/RSM

1 200,00 EUR

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Mesto Dubnica nad Váhom

30.09.2020

Zmluva č.324/2020 o postúpení investičných práv a záväzkov uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

324/2020

Neuvedené

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.09.2020

ZMLUVA O DIELO č. 321/2020

321/2020

18 964,82 EUR

TRIM s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.09.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

254/2020

1 800,00 EUR

UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

25.09.2020

Zmluva o vzájomnej spolupráci

291/2020/OddŠ

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Mesto Dubnica nad Váhom

25.09.2020

Zmluva o vzájomnej spolupráci

272/2020/OddŠ

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Mesto Dubnica nad Váhom

25.09.2020

Dodatok č. 3

357/2018/RSM/D3/2020

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

25.09.2020

Zmluva o dielo a licenčná zmluva

293/2020/OddVÚP

47 199,60 EUR

AXA Projekt, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

23.09.2020

Nájomná zmluva

300/2020/RSM

1,00 EUR

FK Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.09.2020

Dohoda

299/2020/RSM

Neuvedené

FK Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.09.2020

Zmluva o dielo

298/2020/OddVÚP

47 445,20 EUR

BasicBuild, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.09.2020

Zmluva o dielo

288/2020/RSM

22 821,86 EUR

BasicBuild, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.09.2020

ZMLUVA o postúpení práv a povinností vyplývajúcich z Dohody o úprave práv a povinností pri realizácii stavebných prác

295/2020

Neuvedené

SESTAV, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: