Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.03.2020

Zmluva č. 83/2020/0d.E o poskytnutí dotácie

83/2020/Od.E

36 000,00 EUR

Akadémia Jozefa Jankecha, n. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.03.2020

Zmluva o prevode vlastníctva pozemku

74/2020

22,32 EUR

Kupujúci - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

09.03.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 324/2019,

324/2019/D1/2020

Neuvedené

Kupujúci - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

09.03.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 16/2019 o prevode vlastníctva bytu č. 08

466/2019/D1 2020

Neuvedené

Martina Aldossary, Mudhi Aldossary

Mesto Dubnica nad Váhom

09.03.2020

KÚPNA ZMLUVA

46/2020

109,76 EUR

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.03.2020

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ VZDELÁVACÍCH SLUŽIEB

103/2020/RSM

3 268,00 EUR

Jazyková škola WELCOME SCHOOL, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.03.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

6/2020

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.03.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby

21/2020/RSV

Neuvedené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

05.03.2020

Nájom pozemku pod hrobové miesta

2020/0100014 do 2020/0100106

2 329,00 EUR

Zoznam zmlúv

Mesto Dubnica nad Váhom

02.03.2020

Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

62/2020

1 600,00 EUR

dm drogerie markt, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.02.2020

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

53/2020

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

27.02.2020

ZMLUVA O DIELO č. 73/2020

73/2020

16 440,61 EUR

BTI s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

26.02.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

31/2020

300,00 EUR

Tomáš Vaňo

Mesto Dubnica nad Váhom

26.02.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

44/2020

100,00 EUR

Tomáš Vaňo

Mesto Dubnica nad Váhom

26.02.2020

Kúpna zmluva

450/2019

616,62 EUR

Kupujúci - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

25.02.2020

Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

63/2020

Neuvedené

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

25.02.2020

DOHODA o skončení nájmu nehnuteľnosti – pozemku

64/2020

19,92 EUR

Marián Ďurkov - FER

Mesto Dubnica nad Váhom

25.02.2020

ZMLUVA o prevode vlastníctva bytu č. 26

424/2019/RSM

4 104,17 EUR

Juraj Mikuš

Mesto Dubnica nad Váhom

25.02.2020

ZMLUVA o spolupráci č. 506-1/2020

37/2020

Neuvedené

ČLOVEČINA, občianske združenie

Mesto Dubnica nad Váhom

25.02.2020

ZMLUVA o spolupráci č. 506-1/2020

36/2020

Neuvedené

ČLOVEČINA, občianske združenie

Mesto Dubnica nad Váhom

25.02.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

55/2020

70,00 EUR

Elena Kňažeková

Mesto Dubnica nad Váhom

24.02.2020

Dodatok č. 4

168/2018/RSM/D4/2020

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

19.02.2020

Zmluva o dielo

186/2019/Odd.V,ÚP

9 526,03 EUR

Elimer, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

19.02.2020

Zmluva o dielo

185/2019/Odd.V,ÚP

4 078,60 EUR

Elimer, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.02.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

253/2019/RSM/D1/2020

Neuvedené

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: