Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.11.2020

Zmluva č. 404/2020/RSM o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti virtuálneho úložiska (ďalej len „Zmluva o SOÚ_CLOUD“)

404/2020/RSM

Neuvedené

Základná umelecká škola

Mesto Dubnica nad Váhom

27.11.2020

Zmluva č. 403/2020/RSM o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti virtuálneho úložiska (ďalej len „Zmluva o SOÚ_CLOUD“)

403/2020/RSM

Neuvedené

Základná škola s materskou školou Centrum 1 32

Mesto Dubnica nad Váhom

27.11.2020

Zmluva č. 402/2020/RSM o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti virtuálneho úložiska (ďalej len „Zmluva o SOÚ_CLOUD“)

402/2020/RSM

Neuvedené

ZŠ s MŠ Pavla Demitru

Mesto Dubnica nad Váhom

27.11.2020

Zmluva č. 401/2020/RSM o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti virtuálneho úložiska (ďalej len „Zmluva o SOÚ_CLOUD“)

401/2020/RSM

Neuvedené

Dubnické múzeum, m.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

27.11.2020

Zmluva č. 400/2020/RSM o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti virtuálneho úložiska (ďalej len „Zmluva o SOÚ_CLOUD“)

400/2020/RSM

Neuvedené

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

27.11.2020

Zmluva č. 399/2020/RSM o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti virtuálneho úložiska (ďalej len „Zmluva o SOÚ_CLOUD“)

399/2020/RSM

Neuvedené

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

27.11.2020

Zmluva č. 398/2020/RSM o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti virtuálneho úložiska (ďalej len „Zmluva o SOÚ_CLOUD“)

398/2020/RSM

Neuvedené

Základná škola s materskou školou

Mesto Dubnica nad Váhom

27.11.2020

Zmluva č. 397/2020/RSM o spracúvaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti virtuálneho úložiska (ďalej len „Zmluva o SOÚ_CLOUD“)

397/2020/RSM

Neuvedené

Centrum voľného času Pod hájom 1356

Mesto Dubnica nad Váhom

27.11.2020

Kúpna zmluva

348/2020

2 838,60 EUR

Zoznam - predávajúci

Mesto Dubnica nad Váhom

27.11.2020

Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií

22/2020

Neuvedené

A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

27.11.2020

Kúpna zmluva

391/2020/RŽP

174 400,00 EUR

REDOX, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

23.11.2020

Zmluva o dielo

358/2020/RŽP

14 331,66 EUR

PETMART, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

19.11.2020

Dodatok č. 1/2020

225/2020/D1/OddVÚP

Neuvedené

LT development s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.11.2020

Príkazná zmluva

8/2020/ZPS

240,00 EUR

Monika Kukučková

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

13.11.2020

DOHOD A č. 20/13/012/4

379/2020/RSM

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Mesto Dubnica nad Váhom

13.11.2020

DOHOD A č. 20/13/010/35

380/2020/RSM

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Mesto Dubnica nad Váhom

13.11.2020

Zmluva o dielo

363/2020

7 230,00 EUR

ATAPEX s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

13.11.2020

Zmluva č. 374/2020/RSM o prenájme vysielacieho zariadenia

374/2020/RSM

420,00 EUR

JUDr. Miroslava Turňová - notár

Mesto Dubnica nad Váhom

13.11.2020

Zmluva č. 373 / 2020 I RSM o zabezpečení ochrany majetku prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany

373/2020/RSM

Neuvedené

JUDr. Miroslava Turňová - notár

Mesto Dubnica nad Váhom

12.11.2020

Príkazná zmluva

7/2020/ZPS

60,00 EUR

Katarína Vargová

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

12.11.2020

Príkazná zmluva

6/2020/ZPS

60,00 EUR

Ivana Balážová

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

11.11.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

336/2020

Neuvedené

Trenčiansky samosprávny kraj

Mesto Dubnica nad Váhom

11.11.2020

Mandátna zmluva

366/2020/RSM

2 200,00 EUR

TORVO SK s.r.o

Mesto Dubnica nad Váhom

11.11.2020

Mandátna zmluva

365/2020/RSM

1 800,00 EUR

TORVO SK s.r.o

Mesto Dubnica nad Váhom

10.11.2020

Príkazná zmluva

5/2020/ZPS

130,00 EUR

Jana Martišová

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: