Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.02.2020

Protokol

49/2020/RSM

250,00 EUR

Základná škola s materskou školou

Mesto Dubnica nad Váhom

18.02.2020

Protokol

48/2020/RSM

100,00 EUR

Základná škola s materskou školou Centrum 1 32

Mesto Dubnica nad Váhom

18.02.2020

Protokol

47/2020/RSM

50,00 EUR

ZŠ s MŠ Pavla Demitru

Mesto Dubnica nad Váhom

18.02.2020

Nájomná zmluva

52/2020/RSM

56,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

18.02.2020

Nájomná zmluva

51/2020/RSM

112,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

18.02.2020

Nájomná zmluva

50/2020/RSM

56,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

18.02.2020

Nájomná zmluva

43/2020/RSM

50,00 EUR

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia

Mesto Dubnica nad Váhom

18.02.2020

Nájomná zmluva

42/2020/RSM

50,00 EUR päťdesiat eur

Inštitút Dcér Márie Pomocnice - FMA

Mesto Dubnica nad Váhom

18.02.2020

Nájomná zmluva

41/2020/RSM

50,00 EUR

Vysoká škola DTI, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.02.2020

Nájomná zmluva

40/2020/RSM

100,00 EUR

Spoločnosť Kováč, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

18.02.2020

Nájomná zmluva

39/2020/RSM

100,00 EUR

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.02.2020

ZMLUVA O SPOLUPRACI

25/2020

Neuvedené

Centrum dobrovoľníctva, n. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.02.2020

Kúpna zmluva

201/2019

444,71 EUR

Kupujúci - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

14.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

24/2020/RSV

8 400,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Mesto Dubnica nad Váhom

12.02.2020

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

35/2020

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

12.02.2020

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

27/2020

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

12.02.2020

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

30/2020

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

12.02.2020

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

22/2020

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

12.02.2020

NÁJOMNÁ ZMLUVA

2019/0100357 do ...360 a od 2020/0300001 do ...013

459,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

11.02.2020

Kúpna zmluva – DODATOK č. 1

302/2019/RSM/D1/2020

Neuvedené

eVector, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.02.2020

Kúpna zmluva – DODATOK č. 1

312/2019/RSM/D1/2020

Neuvedené

CREDO, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.02.2020

Kúpna zmluva – DODATOK č. 1

395/2019/RSM/D1/2020

Neuvedené

MIVASOFT, spol. s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.02.2020

Kúpna zmluva - dodatok č. 1

376/2019/RSM/D1/2020

Neuvedené

PC SEMA, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.02.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

57/2020/RSM

15,00 EUR

Mária Bagínová

Mesto Dubnica nad Váhom

11.02.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

56/2020/RSM

15,00 EUR

Lenka Bagínová

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: