Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.07.2020

Zmluva o dielo

193/2020/OddVUP

32 242,36 EUR

COLAS Slovakia, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

07.07.2020

Zmluva č. 90/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

90/2020/Od.E

600,00 EUR

DIVOKÍ KRÁLI DUBNICA

Mesto Dubnica nad Váhom

07.07.2020

Zmluva č. 185/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

185/2020/Od.E

2 040,00 EUR

JOGGING KLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

07.07.2020

Zmluva č. 211/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

211/2020/Od.E

300,00 EUR

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, občianske združenie

Mesto Dubnica nad Váhom

07.07.2020

Zmluva č. 88/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

88/2020/Od.E

1 200,00 EUR

Športový klub hádzanej Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

07.07.2020

Zmluva č. 217/2020/Od.E poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

217/2020/Od.E

500,00 EUR

Klub slovenských turistov Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

07.07.2020

Zmluva č. 186/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

186/2020/Od.E

1 800,00 EUR

Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta

Mesto Dubnica nad Váhom

06.07.2020

Zmluva č. 209/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

209/2020/Od.E

510,00 EUR

ZO JDS – 01 Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

06.07.2020

Zmluva č. 204/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

204/2020/Od.E

600,00 EUR

Zväz diabetikov Slovenska – Základná organizácia DIADUB Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

06.07.2020

Zmluva č. 203/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

203/2020/Od.E

420,00 EUR

Slovenský zväz zdravotne postihnutých Základná organizácia Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

06.07.2020

Zmluva č. 202/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

202/2020/Od.E

420,00 EUR

Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava

Mesto Dubnica nad Váhom

06.07.2020

Zmluva č. 201/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

201/2020/Od.E

300,00 EUR

Občianske združenie Detského folklórneho súboru Vršatčiarik

Mesto Dubnica nad Váhom

06.07.2020

Zmluva č. 208/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

208/2020/Od.E

510,00 EUR

Jednota dôchodcov na Slovensku Základná organizácia Jednoty dôchodcov č. 02 Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

06.07.2020

Zmluva č. 191/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

191/2020/Od.E

1 200,00 EUR

ATLETIKA Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

06.07.2020

Zmluva č. 189/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

189/2020/Od.E

1 500,00 EUR

CHAmPIoN CLUB

Mesto Dubnica nad Váhom

06.07.2020

Zmluva č. 190/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

190/2020/Od.E

1 200,00 EUR

RMK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

06.07.2020

Zmluva č. 227/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

227/2020/Od.E

500,00 EUR

Slovenský rybársky zväz MO, Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

06.07.2020

Zmluva č. 187/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

187/2020/Od.E

1 800,00 EUR

ŠK Judo TJ Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

06.07.2020

Zmluva č. 89/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

89/2020/Od.E

720,00 EUR

Folklórny súbor senior VRŠATEC, Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

06.07.2020

Zmluva č. 197/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

197/2020/Od.E

600,00 EUR

ŠPORTOVÝ KLUB DUBNICA nad VÁHOM

Mesto Dubnica nad Váhom

03.07.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

199/2020/Od.E

300,00 EUR Tristo eur

Laura, združenie mladých – stredisko Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

02.07.2020

Zmluva č. 228/2020/Od.E o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

228/2020/Od.E

1 500,00 EUR

Miestny odbor Matice slovenskej DUBNICA NAD VÁHOM

Mesto Dubnica nad Váhom

01.07.2020

Zmluva o dielo

210/2020

41 868,00 EUR

RI - PEX s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

01.07.2020

Zmluva o dielo a licenčná zmluva

224/2020

10 440,00 EUR

SIMANEK DEVELOPMENT, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

30.06.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o prevode vlastníctva pozemku č. 121/2020

121/2020/D1 - 2020

Neuvedené

Peter Vozár, Anna Vozárová, Daniela Madzurová

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: