Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.01.2020

Zmluva o poskytnutí NFP

18/2020

229 423,73 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mesto Dubnica nad Váhom

29.01.2020

Zmluva o dielo

23/2020

36 000,00 EUR

ing.arch.Igor Maťaťa, AKM Architektonická kancelária

Mesto Dubnica nad Váhom

29.01.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

29/2020

50,00 EUR

Bc. Tomáš Tinath

Mesto Dubnica nad Váhom

29.01.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

11/2020

480,00 EUR

Ján Gurín

Mesto Dubnica nad Váhom

29.01.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

17/2020

30,00 EUR

Miloslava Janošová

Mesto Dubnica nad Váhom

28.01.2020

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

457/2019

Neuvedené

MEUBLE, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

28.01.2020

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

456/2019

Neuvedené

ATS Europe, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

27.01.2020

DOHODA O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB

38/2020/RSM

1 400,00 EUR

JUDr. Andrea Bučencová, advokátka

Mesto Dubnica nad Váhom

27.01.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

28/2020

80,00 EUR

Mgr. Miriam Martináková

Mesto Dubnica nad Váhom

24.01.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

19/2020

120,00 EUR

Ivana Havranová

Mesto Dubnica nad Váhom

24.01.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

20/2020

50,00 EUR

Michaela Tišková

Mesto Dubnica nad Váhom

24.01.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

26/2020

Neuvedené

Anna Malovcová

Mesto Dubnica nad Váhom

24.01.2020

ZMLUVA č. 5 uzavretá podľa ustanovenia § 577 a nasl. v spojení s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

33/2020

Neuvedené

FORTISIMO, s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

24.01.2020

Dohoda o náhrade

459/2019

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

23.01.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

310/2019/D1/2020

Neuvedené

ART RESTAURO SK, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.01.2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

417/2019

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

20.01.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

16/2020/RSM

Neuvedené

Mgr. Štefánia Truchlá

Mesto Dubnica nad Váhom

20.01.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

15/2020/RSM

Neuvedené

Mgr. Daniela Nehézová

Mesto Dubnica nad Váhom

20.01.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

14/2020/RSM

Neuvedené

Terézia Šumichrastová

Mesto Dubnica nad Váhom

20.01.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

13/2020/RSM

Neuvedené

Anna Porubanová

Mesto Dubnica nad Váhom

20.01.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

12/2020/RSM

Neuvedené

Bohuslav Šikulínec

Mesto Dubnica nad Váhom

20.01.2020

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

8/2020

200,00 EUR

Anton Prekop

Mesto Dubnica nad Váhom

20.01.2020

Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia

9/2020

Neuvedené

Občianske združenie Divadlo Maska

Mesto Dubnica nad Váhom

20.01.2020

ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

454/2019

Neuvedené

DNV ENERGO, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

17.01.2020

Zmluva o dielo

458/2019/Odd.V,ÚP

1 376 251,84 EUR

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: