Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.03.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

45/2019

6 900,00 EUR

CoMa Consulting, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

25.03.2019

Protokol č. 1 o prevzatí a odovzdaní nehnuteľného majetku

58/2019/RSM

100,00 EUR

Základná škola s materskou školou Centrum 1 32

Mesto Dubnica nad Váhom

22.03.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

51/2019

50,00 EUR

Mária Tarabová

Mesto Dubnica nad Váhom

21.03.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

2019/0100017 - 0100043

739,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

14.03.2019

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

348/2018/7

Neuvedené

Petra Balážová

Mesto Dubnica nad Váhom

14.03.2019

ZMLUVA o VÝPOŽIČKE

349/2018/126

Neuvedené

Zdenko Hála

Mesto Dubnica nad Váhom

14.03.2019

Zmluva č. 47/2019 O zabezpečení údržby mestskej zelene v meste Dubnica nad Váhom

47/2019

77 728,91 EUR

PETMART, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.03.2019

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J962-222-13

43/2019/RSM

124 626,32 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mesto Dubnica nad Váhom

11.03.2019

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J848-222-13

42/2019/RSM

137 939,26 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mesto Dubnica nad Váhom

11.03.2019

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 7 4/2013 zo dňa 23.04.2013

74/2013/D3/2019

Neuvedené

KOLMAN. s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

06.03.2019

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

348/2018/12

Neuvedené

Milan Benko

Mesto Dubnica nad Váhom

06.03.2019

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

349/2018/34

Neuvedené

Jaroslava Páleníková

Mesto Dubnica nad Váhom

06.03.2019

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

343/2018/104

Neuvedené

Martin Vanek

Mesto Dubnica nad Váhom

04.03.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu č. 92/2017

92/2017/D2/2019

Neuvedené

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

01.03.2019

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

349/2018/18

Neuvedené

Anton Šupol

Mesto Dubnica nad Váhom

28.02.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

41/2019

14 400,00 EUR

JUDr. Mária Bustinová advokátka

Mesto Dubnica nad Váhom

27.02.2019

DOHODA 19/13/054/4

40/2019/RSM

93,12 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Mesto Dubnica nad Váhom

26.02.2019

ZMLUVA * o krátkodobom - príležitostnom prenájme, výpožičke nebytových priestorov uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka

34/2019/RSM

112,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

26.02.2019

ZMLUVA * o krátkodobom - príležitostnom prenájme, výpožičke nebytových priestorov uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka

33/2019/RSM

56,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

26.02.2019

ZMLUVA * o krátkodobom - príležitostnom prenájme, výpožičke nebytových priestorov uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka

32/2019/RSM

56,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

26.02.2019

Protokolč. 93/2019 o prevzatí a odovzdaní nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku mesta Dubnica nad Váhom v školskom zariadení na dočasné užívanie

31/2019/RSM

250,00 EUR

Základná škola s materskou školou

Mesto Dubnica nad Váhom

26.02.2019

Protokolč.92/2019 o prevzatí a odovzdaní nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku mesta Dubnica nad Váhom v školskom zariadení na dočasné užívanie

30/2019/RSM

250,00 EUR

Základná škola s materskou školou

Mesto Dubnica nad Váhom

26.02.2019

Protokol o prevzatí a odovzdaní nehnuteľného majetku ( priestoru ) a hnuteľného majetku (materiálnotechnického vybavenia) mesta Dubnica nad Váhom v školskom zariadení na dočasné užívanie: „Voľba prezidenta republiky dňa 16.03.2019"

29/2019/RSM

50,00 EUR

ZŠ s MŠ Pavla Demitru

Mesto Dubnica nad Váhom

26.02.2019

Protokol č. 1 o prevzatí a odovzdaní nehnuteľného majetku (priestoru) a hnuteľného majetku (materiálnotechnického vybavenia) mesta Dubnica nad Váhom v školskom zariadení na dočasné užívanie

28/2019/RSM

100,00 EUR

Základná škola s materskou školou Centrum 1 32

Mesto Dubnica nad Váhom

26.02.2019

PODNÁJOMNÁ ZMLUVA

24/2019/RSM

50,00 EUR

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: