Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

139/2019

1 500,00 EUR

Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

138/2019

1 800,00 EUR

RMK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

132/2019

650,00 EUR

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku 02

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

131/2019

1 000,00 EUR

Športový klub šachu TJ Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

129/2019

1 000,00 EUR

Jednota dôchodcov na Slovensku ZO 01

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

128/2019

1 000,00 EUR

Zväz diabetikov Slovenska ZO DIADUB Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

127/2019

700,00 EUR

Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Dubnica n/Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

126/2019

800,00 EUR

Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

123/2019

1 500,00 EUR

SENIOR KLUB - 2012

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2019

Kúpna zmluva

116/2019

11,11 EUR

Libuše Dohnanská

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2019

Kúpna zmluva

95/2019

32,86 EUR

Andrea Kabeláčová

Mesto Dubnica nad Váhom

28.05.2019

ZMLUVA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019

149/2019

Neuvedené

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Mesto Dubnica nad Váhom

24.05.2019

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

124 472019

40,00 EUR

Božena Uričová

Mesto Dubnica nad Váhom

23.05.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

88/2019

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom

21.05.2019

ZMLUVA č. 299/2019 o obstaraní vystúpenia

100/2019

200,00 EUR

Hudobné centrum, príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

20.05.2019

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

348/2018/77

Neuvedené

Dana Kadlečíková

Mesto Dubnica nad Váhom

20.05.2019

ZMLUVA o VÝPOŽIČKE

349/2018/208

Neuvedené

Libor Poruban

Mesto Dubnica nad Váhom

20.05.2019

Protokolč.300/2019 o prevzatí a odovzdaní nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku mesta Dubnica nad Váhom v školskom zariadení na dočasné užívanie

112/2019/RSM

250,00 EUR

Základná škola s materskou školou

Mesto Dubnica nad Váhom

20.05.2019

Protokol o prevzatí a odovzdaní nehnuteľného majetku ( priestoru ) a hnute ľného majetku (materiálnotechnického vybavenia) mesta Dubnica nad Váhom v školskom zariadení na dočasné užívanie

111/2019/RSM

50,00 EUR

ZŠ s MŠ Pavla Demitru

Mesto Dubnica nad Váhom

20.05.2019

Protokol č. 1 o prevzatí a odovzdaní neh nuteľného majetku (priestoru) a hnuteľného majetku (materiálnotechnického vybavenia) mesta Dubnica nad Váhom v školskom zariadení na dočasné užívanie

110/2019/RSM

100,00 EUR

Základná škola s materskou školou Centrum 1 32

Mesto Dubnica nad Váhom

20.05.2019

ZMLUVA * o krátkodobom - príležitostnom prenájme, výpožičke nebytových priestorov

109/2019/RSM

56,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

20.05.2019

ZMLUVA *o krátkodobom - príležitostnom prenájme, výpožičke nebytových priestorov

108/2019/RSM

112,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

20.05.2019

ZMLUVA * o krátkodobom - príležitostnom prenájme, výpožičke nebytových priestorov

107/2019/RSM

56,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

20.05.2019

PODNÁJOMNÁ ZMLUVA

106/2019/RSM

50,00 EUR

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia

Mesto Dubnica nad Váhom

20.05.2019

ZMLUVA * o krátkodobom - príležitostnom prenájme, výpožičke nebytových priestorov

105/2019/RSM

56,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: