Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.06.2019

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

166/2019

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom

17.06.2019

DOHODA o skončení nájmu nehnuteľnosti - pozemku

168/2019/RSM

Neuvedené

František Štadler

Mesto Dubnica nad Váhom

14.06.2019

Príkazná zmluva

180/2019

200,00 EUR

Samuel Figur

Mesto Dubnica nad Váhom

14.06.2019

Príkazná zmluva

183/2019/Odd.Š

100,00 EUR

Viktória Tarabová

Mesto Dubnica nad Váhom

12.06.2019

NÁJOMNÁ ZMLUVA

2019/0100140 do 0100169

717,00 EUR

Nájomca - zoznam

Mesto Dubnica nad Váhom

11.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

171/2019

2 500,00 EUR

Srdiečko o.z. pri CVČ

Mesto Dubnica nad Váhom

04.06.2019

Príkazná zmluva

164/2019

80,00 EUR

Mgr. Emília Barcíková

Mesto Dubnica nad Váhom

03.06.2019

Zmluva o dielo - dodatok č. 1

317/2018/D1/2019

6 201,50 EUR

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – ekologický podnik, a. s.

Mesto Dubnica nad Váhom

31.05.2019

Kúpna zmluva

94/2009

1 044,00 EUR

Antónia Vikartovská

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

152/2019

1 000,00 EUR

Stredisko ekologickej výchovy DUB

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

151/2019

700,00 EUR

Mestská liga malého futbalu

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

150/2019

250,00 EUR

Klub Venuša Nová Dubnica

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

148/2019

1 000,00 EUR

Slovenský skauting, 52. zbor sv. Juraj a - Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

146/2019

900,00 EUR

Miestny odbor Matice slovenskej Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

145/2019

700,00 EUR

Folklórny súbor senior VRŠATEC, Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

140/2019

700,00 EUR

Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

139/2019

1 500,00 EUR

Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

138/2019

1 800,00 EUR

RMK Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

132/2019

650,00 EUR

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku 02

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

131/2019

1 000,00 EUR

Športový klub šachu TJ Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

129/2019

1 000,00 EUR

Jednota dôchodcov na Slovensku ZO 01

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

128/2019

1 000,00 EUR

Zväz diabetikov Slovenska ZO DIADUB Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

127/2019

700,00 EUR

Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Dubnica n/Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

126/2019

800,00 EUR

Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava

Mesto Dubnica nad Váhom

29.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

123/2019

1 500,00 EUR

SENIOR KLUB - 2012

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: