Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.05.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

123/2018

132,00 EUR

Alena Hálová

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

122/2018

132,00 EUR

Emil Kačík

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

124/2018

132,00 EUR

Róbert Gálik

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

121/2018

132,00 EUR

Anna Mazánová

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

125/2018

200,00 EUR

Anton Prekop

Mesto Dubnica nad Váhom

15.05.2018

Zmluva o dielo č. 134/2018/RSM. uzatvorená v zmysle§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

134/2018/RSM

29 987,33 EUR

Jaroslav Adamík

Mesto Dubnica nad Váhom

14.05.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

140/2018

2 000,00 EUR

STUDNICA, n.o

Mesto Dubnica nad Váhom

11.05.2018

Zmluva o dielo

138/2018

343 707,84 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.05.2018

Zmluva o dielo

108/2018

185 727,31 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.05.2018

Zmluva o dielo

107/2018

314 256,29 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.05.2018

Zmluva o dielo

106/2018

400 373,93 EUR

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Mesto Dubnica nad Váhom

11.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená po dľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

127/2018/RSM

500,00 EUR

Folklórny súbor senior VRŠATEC, Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

11.05.2018

DOHODA o úhrade pohľadávky podľa splátkového kalendára

119/2018/RSM

642,21 EUR

Nikoleta Hálová

Mesto Dubnica nad Váhom

10.05.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

120/2018

Neuvedené

PhDr. Marta Vojtášová

Mesto Dubnica nad Váhom

09.05.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

102/2018/RSM

17 520,00 EUR

A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

09.05.2018

Kúpna zmluva

130/2018

119 999,00 EUR

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom

03.05.2018

Zmluva o posky tnutí dotácie uza tvo rená po dľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/ 1991 Zb. v znení neskorších predpisov

128/2018/RSM

1 000,00 EUR

Športový klub Divokí králi Dubnica - Wild Kings Dubnica

Mesto Dubnica nad Váhom

03.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

126/2018/RSM

150,00 EUR

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia

Mesto Dubnica nad Váhom

03.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

92/2018/RSM

700,00 EUR

Miestny odbor Matice slovenskej Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

27.04.2018

ZMLUVA o spolupráci č . 511/2018

114/2018

1 600,00 EUR

ČLOVEČINA, občianske združenie

Mesto Dubnica nad Váhom

27.04.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

116/2018

200,00 EUR

Emma Martináková

Mesto Dubnica nad Váhom

27.04.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

115/2018

50,00 EUR

Branislav Krcheň

Mesto Dubnica nad Váhom

27.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

118/2018/RSM

500,00 EUR

Športový klub šachu TJ Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom

27.04.2018

Zmluva o spolupráci

109/2018

Neuvedené

Samé ucho

Mesto Dubnica nad Váhom

27.04.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

110/2018

350,00 EUR

Viliam Hodulík

Mesto Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: